درپی درگذشت پزشک نام آور و کهنسال و پیشگام پزشکی یزد و میبد مرحوم دکتر علی آیت اللهی ، آیت الله اعرافی پیام تسلیت صادر کرد.

بام میبد : به نقل از میبد آدینه ، متن پیام تسلیت آیت الله اعرافی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پزشک نام آور و کهنسال و پیشگام پزشکی یزد و میبد مرحوم دکتر علی آیت اللهی (طاب ثراه) را به مردم شریف میبد و اهالی محترم مهرجرد خواستگاه مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه قم و جامعه محترم پزشکی میبد و استان یزد و خانواده و آقا زادگان ارجمند آن فقید سعید و خانواده های وابسته تسلیت و تعزیت عرض کرده ، برتری منزلت آسمانی و روح و رضوان الهی برای آن عزیز سفر کرده و شکیبایی و پاداش الهی برای بازماندگان گرامی مسألت می نمایم.

مرحوم آیت اللهی علاوه بر همه امتیازهایی که از آن برخوردار بود و انتساب به بیت رفیع مرحوم آیت الله العظمی حایری مهرجردی که بدان افتخار می کرد ، از پزشکان پیشگامی بود که قریب یک قرن در خدمت به سلامت و درمان کوشا و این خدمت والا را با اخلاق و رفتار نیکو با مردم و بیماران و مراجعان درآمیخته بود و توجه به خداوند متعال و شفا بخش دردها چنان در جان او ریشه دوانده بود که نسخه دکتر آیت اللهی بی نام خدا آغاز نمی شد و اینجانب همواره از کودکی مراتب معرفت و فضیلت او را در معاشرت وی با مرحوم والد معظم آیت‌الله اعرافی حس می کردم و خود را مدیون ایشان می دانم.

امیدوارم منش و روش زندگی فردی و اجتماعی و فرهنگی و پزشکی آن فقید سعید الهام بخش همه ما و پزشکان و طبیبان ارجمند باشد.

عاش سعیدا و مات سعیدا