رئیس اداره آبفای میبد به بهره برداری از پروژه فاضلاب میبد با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در سه سال آینده اشاره نمود.

بام میبد : رئیس اداره آبفای میبد در حاشیه برگزاری نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در محل فرمانداری شهرستان میبد ، در ارتباط با انجام پروژه  بزرگ فاضلاب این شهرستان گفت این پروژه به مدت یکسال است که با پیش بینی پنج سال و چهار ماه زمان برای اجرای آن شروع به کار نمود که چهار ماه آن مربوط به مطالعاتی است که برای انجام طرح در نظر گرفته شد.

وی گفت : طول شبکه جمع آوری خط فاضلاب 643 کیلومتر است که پنجاه کیلومتر آن مربوط به سالهای قبل می باشد .

بنا با بیان اینکه این طرح که در حال انجام است ، افزود: انجام پروژه فاضلاب برای شهرهای میبد و بفروئیه و روستاهای رکن آباد ، مهر آباد، حسن آباد و دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده است .

این مسئول اظهار نمود : تصفیه خانه فاضلاب میبد یک مدول است و سه خط جریان آب برای آن طراحی شده است ، کیفیت پساب آن نیز در حد استاندارد است که می تواند جهت تخلیه آبهای سطحی  باشد .

وی در ادامه بیان کرد : پروژه تصفیه خانه در دوفاز به صورت موازی اجرا می شود که در فاز اول احداث تصفیه خانه به صورت EPC است و در این خط سه جریان در دو سال اول اجرا خواهد شد و خط سوم پس توقف یکساله پروژه ، در دوسال آخر احداث می شود.

بنا در خصوص اولیتهای پروژه عنوان نمود : اولویت اول شبکه لوله گذاری انشعاب فاضلاب 33 کیلومتر بود که به اتمام رسیده است و در این اولویت ایجاد 550 منحول و نصب 1600 انشعاب صورت گرفته است و انجام انشعاب تا پشت سیفونی درب منازل نیز صورت گرفته است .

وی اولویت دوم را 36 کیلومتر عنوان نمود که 61 درصد آن که 23 کیلومتر می باشد ، انجام شده است و افزود : در این اولویت هم حدود 1000 انشعاب پشت سیفونی هم نصب شده است ودر اولویت سوم نیز که 80 کیلومتر است ، حدود 10 کیلومتر آن انجام گرفته است .و بقیه آن هم در دست اجرا است و این اولویت نیز حدود یک ماه و نیم است که آغاز شده است و امیدواریم در مدت ده ماهه زمان پیش بینی شده به بهره برداری برسد.

این مسئول حاصل انجام این پروژه را حذف آلودگی های شیمیایی و فیزیکی از فاضلاب ذکر نمود و افزود : استفاده از آب تصفیه شده در شبکه فاضلاب در زمینه های صنعتی و کشاورزی می باشد که استفاده از ان با توجه به خشکسالی هایی که داریم ضرورت بسیار دارد .

رئیس اداره آبفای میبد در ادامه پیش بینی کرد : 164 متر پساب خروجی در پایان پروژه خواهیم داشت .

وی افزود : سرمایه گذار برای انجام این پروژه که به مبلغ 210 میلیارد تومان شروع شده است ، بهره برداری از آن را در سه سال اول اجرای پروژه 50 درصد ، در سال چهارم 30 درصد و در سال پنجم 20 درصد بقیه را برنامه ریزی نموده است .