بهره برداری از پروژه فاضلاب میبد در سه سال آینده

رئیس اداره آبفای میبد به بهره برداری از پروژه فاضلاب میبد با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در سه سال آینده اشاره نمود.

بام میبد : رئیس اداره آبفای میبد در حاشیه برگزاری نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در محل فرمانداری شهرستان میبد ، در ارتباط با انجام پروژه  بزرگ فاضلاب این شهرستان گفت این پروژه به مدت یکسال است که با پیش بینی پنج سال و چهار ماه زمان برای اجرای آن شروع به کار نمود که چهار ماه آن مربوط به مطالعاتی است که برای انجام طرح در نظر گرفته شد.

وی گفت : طول شبکه جمع آوری خط فاضلاب 643 کیلومتر است که پنجاه کیلومتر آن مربوط به سالهای قبل می باشد .

بنا با بیان اینکه این طرح که در حال انجام است ، افزود: انجام پروژه فاضلاب برای شهرهای میبد و بفروئیه و روستاهای رکن آباد ، مهر آباد، حسن آباد و دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده است .

این مسئول اظهار نمود : تصفیه خانه فاضلاب میبد یک مدول است و سه خط جریان آب برای آن طراحی شده است ، کیفیت پساب آن نیز در حد استاندارد است که می تواند جهت تخلیه آبهای سطحی  باشد .

وی در ادامه بیان کرد : پروژه تصفیه خانه در دوفاز به صورت موازی اجرا می شود که در فاز اول احداث تصفیه خانه به صورت EPC است و در این خط سه جریان در دو سال اول اجرا خواهد شد و خط سوم پس توقف یکساله پروژه ، در دوسال آخر احداث می شود.

بنا در خصوص اولیتهای پروژه عنوان نمود : اولویت اول شبکه لوله گذاری انشعاب فاضلاب 33 کیلومتر بود که به اتمام رسیده است و در این اولویت ایجاد 550 منحول و نصب 1600 انشعاب صورت گرفته است و انجام انشعاب تا پشت سیفونی درب منازل نیز صورت گرفته است .

وی اولویت دوم را 36 کیلومتر عنوان نمود که 61 درصد آن که 23 کیلومتر می باشد ، انجام شده است و افزود : در این اولویت هم حدود 1000 انشعاب پشت سیفونی هم نصب شده است ودر اولویت سوم نیز که 80 کیلومتر است ، حدود 10 کیلومتر آن انجام گرفته است .و بقیه آن هم در دست اجرا است و این اولویت نیز حدود یک ماه و نیم است که آغاز شده است و امیدواریم در مدت ده ماهه زمان پیش بینی شده به بهره برداری برسد.

این مسئول حاصل انجام این پروژه را حذف آلودگی های شیمیایی و فیزیکی از فاضلاب ذکر نمود و افزود : استفاده از آب تصفیه شده در شبکه فاضلاب در زمینه های صنعتی و کشاورزی می باشد که استفاده از ان با توجه به خشکسالی هایی که داریم ضرورت بسیار دارد .

رئیس اداره آبفای میبد در ادامه پیش بینی کرد : 164 متر پساب خروجی در پایان پروژه خواهیم داشت .

وی افزود : سرمایه گذار برای انجام این پروژه که به مبلغ 210 میلیارد تومان شروع شده است ، بهره برداری از آن را در سه سال اول اجرای پروژه 50 درصد ، در سال چهارم 30 درصد و در سال پنجم 20 درصد بقیه را برنامه ریزی نموده است .