یک کارشناس مشاوره : اگر یک زن به عنوان ستون خانواده ، ستون پوسیده ای باشد ، آن خانواده فرو خواهد ریخت .

فهیمه برزگری کارشناس مشاور در کارگاه مهارتهای زندگی که در پایگاه مقاومت بسیج حره برگزار شد ، افزود : یک زن باید خودباوری داشته باشد و برای خود بپذیرد که ستون خانواده است و به عنوان یک ستون در خانواده چقدر ارزشمند و قدرتمند است و چه توانایی هایی دارد .

این کارشناس مشاوره در ادامه افزود : از اولین چیزهایی که به عنوان مادر خانواده باید به ان بپردازیم ، شاد زیستن است و انجام کارهایی که به خود باوری برمی گردد.

وی با اشاره به این جمله که «هر چه پیش آید خوش آید » گفت : بیان این جمله ، یعنی اینکه ما پذیرفتیم هیچ گونه توانایی و اراده ای از خودمان نداریم ، بلکه باید به ندای درون خود در پرداختن به کارهایی که فکر می کنیم ، نمی توانیم مانند دیگران انجام دهیم ، توجه کنیم .

برزگری تاکید کرد : ندای درون ، واقعیت خودمان هست که می توانیم باشیم.

وی افزود : با قدردانی از آدمهایی که در زندگی ما هستند و بخشیدن کسانی که به نوعی باعث اذیت و ازار ما شده اند ، به شادابی ما کمک می کند ، اما این بخشیدن به معنای درد دل دوباره و کمک گرفتن از آنها نباید باشد ، باید ببخشیم تا زندگی آرام و به دور از افکار منفی داشته باشیم .

این کارشناس مشاوره در ادامه سخنانش بیان کرد : کسی که می بخشد ، علاوه بر این که شجاعترین و قویترین فرد است ، با بخشیدن به شادی درونی هم می رسد و این شادی درونی و بروز آن در خانواده به رفتار خوبی که همسر و فرزندان نیز با او خواهند داشت منجر می شود.

وی پذیرفتن آنچه واقعیت ما هست را نیز در رفتاری که در خانه و در جامعه خواهیم داشت ، بسیار تاثیر گذار ذکر کرد و افزود : این پذیرفتن به بالا بردن اعتماد به نفس ما در انجام امور در جامعه بسیار کمک می کند و گذشته از آن با ایراد گرفتن به خود ، ناراحتی که به دنبال آن در چهره و ظاهر ما نمایان می شود را به دیگران انتقال خواهیم داد و به آنها اجازه می دهیم رفتارشان با ما تغییر کند.

برزگری اظهار نمود : به جای پذیرفتن شکست در زندگی ، می توانیم آن را پله ای برای بالا رفتن بسازیم ، با ندیدن شکست نیز ، زیر پای ما خالی می شود و اگر بالا رویم دوباره به زمین خواهیم خورد و این تکرار شکست محسوب می شود.

وی گفت : از تکراری بودن در زندگی نیز باید دوری گزید و با تنوع ایجاد کردن در زندگی که می تواند به خود رسیدن ، خرید کردن و….باشد ، می توان از تکراری بودن دور شد.

این کارشناس مشاوره از دیگر راههای شاد زیستن در زندگی که منجر به خود باوری نیز می شود به شخصیت قائل شدن برای خود ، محبت کردن به دیگران ، راه گفتگو را پیدا کردن و پرهیز از کارهایی چون غرغر کردن ، انتقاد کردن و ایراد گرفتن به دیگران که باعث قطع رابطه ها خواهد شد و… اشاره نمود.

گفتنی است این کارگاه در راستای برنامه کمیته مشورتی بانوان و با همکاری پایگاه مقاومت بسیج حره برگزار شد .

لازم به ذکر است ، با تشکیل کمیته مشورتی بانوان به همت مشاور فرماندار میبد در امور بانوان و خانواده ، دفتر امور بانوان فرمانداری و شورای شهر ، قرار است با همیاری اعضای این کمیته که متشکل از نمایندگانی از صنوف مختلف و همچنین محلات سطح شهر هستند ، برنامه ها و فعالیتهای بانوان در سطح شهرستان میبد دنبال شود ، همچنین پتانسیل های شهر شناسایی شده ، به بیان مشکلات ، معضلات و نیز انجام در خواست هایی که بانوان برای حضور بهتر خود در جامعه و ارائه توانمدیهای خود دارند ، پرداخته شود .