رئیس اداره بهزیستی میبد از جمله موارد مناسب سازی فضای شهری برای معلولین و سالمندان در سطح شهرستان را نظارت بر سد معبر های ایجاد شده توسط مغازه دارها و ایجاد رمپ ورودی در مکان های عمومی نظیر بانک ها و فروشگاه ها عنوان نمود.

بام میبد : سید محسن فلاح رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد صبح امروز در نشست شورای ساماندهی امور سالمندان و ستاد مناسب سازی شهرستان میبد با بیان وجود سد معبرهای ایجاد شده در پیاده روها توسط مغازه داران که حتی قسمتی از خیابان را نیز اشغال می کند ، افزود : متاسفانه تا به حال عده ای از مردم عادی در اثر تردد در مسیر سد معبرهای ایجاد شده ، مجبور به تغییر مسیر و تردد از خیابان شده اند و به دنبال آن دچار آسیب و ضایعه نخاعی گشته و اسباب معلولیت آنها در اثر تصادف فراهم آمده است.

فلاح نبودن جای عبور ویلچر برای معلولین در فضاهای عمومی نظیر فروشگاه ها و بانکها ، بودن زنجیر در وردی پارکها و اختلاف سطوح در خیابانها که حتی شیبی هم ندارد را به عنوان معضل های دیگری در سطح شهر ذکر نمود که لازم است تدابیری برای این مشکلات اندیشیده شود.

وی ایجاد استراحت گاه ها در مسیر پیاده روها را نیز عنوان نمود و افزود : متاسفانه تا به حال با بیان این معضلات و مشکلات به خصوص در ارتباط با سد معبر اقدامی صورت نگرفته است .

رئیس اداره بهزیستی میبد در ادامه پیگیری موارد ذکر شده را توسط مسئولین امر خواستار شد و عنوان نمود : اجرای بعضی از امور و مناسب سازی ها برای تردد سالمندان و معلولین  در فضاهای شهری نیاز  به برنامه ریزی و فرهنگ سازی مناسب دارد.

محمد جواد احمدی معاون فرماندار میبد در این نشست به پیگیری موارد ذکر شده و مصوبات جلسه در هماهنگی ادارات با هم به صورت میدانی و ارائه گزارش در جلسه بعد اشاره نمود.

در ادامه این نشست مسئولینی که از شهرداری ، اداره صنعت و معدن و یک از بانکها حضور داشتند ، به بیان نظرات خود پرداختند.

گفتنی است مناسب سازی سه بانک در سطح شهرستان جهت تردد معلولین در دستور کار قرار گرفت و بررسی عملکرد آنها در جهت ایجاد رمپ ورودی و هماهنگی برای مناسب سازی سه فروشگاه نیز به جلسه بعد موکول شد.