دفتر امور بانوان فرمانداری میبد ، با حضور و عضویت بانوان کارآفرین میبدی ، به ثبت و راه اندازی شرکت تعاونی بانوان کارآفرین میبد ، اقدام می نماید.

بام میبد : دفتر بانوان فرمانداری میبد در نظر دارد در راستای ارج نهادن به فعالیت های شایسته و ارزنده بانوان کارآفرین با استفاده از توان بانوانی که با حداقل امکانات قدم در راه کارآفرینی و اشتغال زایی گذاسته اند به ایجاد شرکت تعاونی بانوان کارآفرین اقدام نماید .

به همین منظور از بانوانی که در عرصه کارآفرینی مشغول به فعالیت هستند ،برای شرکت  در جلسه ای که برای عضو گیری و تشکیل  شرکت تعاونی بانوان  برگزار  می شود ، دعوت به عمل می آید.

زمان برگزاری جلسه  روز چهارشنبه 27 دی ماه ساعت 9 صبح با حضور مسئولین در محل سالن همایش های فرمانداری خواهد بود.

گفتنی است ، بانوان متقاضی جهت عضویت لازم است فتوکپی شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.