امام جمعه میبد در خطبه های نمازجمعه این هفته ، با اشاره به حوادث اخیر کشور که در قالب اعتراضات رخ داد گفتند : این اعتراضات با دخالت اغراض شیطانی و بیگانگان به اغتشاش ، تخریب و تعرض به مقدسات انجامید.

باام میبد :به نقل از میبد آدینه ، حضرت آیت الله اعرافی ، سوارشدن بر موج نقد و اعتراض که ممکن است خیلی از آنها هم حق باشد را یکی از نقشه های دشمنان برشمردند و اظهار داشت : آدم کم عقلی که سریع همه این حرف ها را می زند ، پایتخت اسرائیل غاصب را قدس معرفی می کند و در برابر انقلاب اسلامی شفاف می شود و رسما برای دفاع از اغتشاش جلسه شورای امنیت تشکیل می دهد ، واضح است که از انقلاب اسلام و ملت ایران بغض بر سینه دارد .

تا از اسلام و انقلاب دست برنداریم غربی ها دست بردار نخواهند بود

مدیر حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه در این حوادث فتنه انگیزانه ، امریکاییها ، اسرائیل ، رژیم سعودی و چند دولت حقیر و منافقین و سلطنت طلب ها و همه زخم خوردگان از این ملت و انقلاب آمدند تا شرایط را غبارآلود کنند ، اظهار داشتند : طبعا این فتنه انگیزی های دشمنان ادامه دارد و باید بدانیم که امریکایی ها و غربیها تا ما از اسلاممان برنگردیم و از استقلال و انقلابمان دست برنداریم ، دست بردار نخواهند بود.

 شیطنت و فتنه انگیزی دشمنان بی تقاص نخواهد بود

خطیب جمعه میبد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه ما شما امریکاییها را آن سالها از ایران بیرون کردیم ، امروز هم از منطقه بیرون کردیم تصریح کردند : کارها و شیطنت های شما از دید ما مغفول نخواهد بود و حتما این شیطنت و فتنه انگیزی شما تقاص خواهد شد .

آیت الله اعرافی گفت : آنها یک روز انرژی هسته ای را بهانه می کنند و روز دیگر موشک های دفاعی ما را بهانه می کنند ، یک روز احکام اسلام را بهانه قرار می دهند و امروز هم در برجام با همه مسائلی که تشریح شده باز امریکایی ها دبه در می آورند.

مدیر حوزه های علمیه کشور افزود : هر بهانه ای از آنها بگیرید حتما یک بهانه دیگری خواهند آورد و راضی نمی شوند جز آنکه از همه شهدا ، ارزشهای اسلام و انقلاب دست برداریم .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: اینها در این برهه های اخیر تحمل این را نداشتند که در این همه بحران و امواج سهمگین ناامنی در جهان ، ایران جزیره امن باشد.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرد : راه ما این است که ملت بصیر و هوشیار ما در صحنه حضور داشته باشند همانطور که در این ایام دهه بصیرت ، در برابر این اغتشاشات حضور چشمگیر و خیره کننده از خود نشان دادند.

وی با بیان اینکه برای مقابله با اغتشاش و پذیرش نقد دو نکته کلیدی در کنار هم باید مورد توجه قرار بگیرد ، گفت : به فضل خدا این ملت و مسئولان و جامعه بیدار ما هم اشکلات را رفع خواهند کرد و هم در برابر بیگانگان قد علم خواهد کرد و همه آرزوهای آنها را همراه خودشان به گور خواهند فرستاد.

آیت الله اعرافی سپس دوازده محور را در تحلیل این حوادث چنین بیان نمود.

 تحلیل حوادث اخیر در دوازده محور

خطیب جمعه میبد در محور اول اظهار داشت : در درون نظام اجرایی ، تقنینی ، اداری ، قضایی و همه آنهایی که در کشور کار و مسئولیت دارند حتما نقطه ضعف هایی وجود دارد که نباید آن را بپوشانیم و مورد بی توجهی قرار دهیم .

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود : این نقاط ضعف ها نباید ابزار مسائل جناحی و اختلافات جدید دیگری قرار بگیرد بلکه شناخت این ها مهم است و باید در صدد معالجه منطقی و درست آنها بود .

بدون تعارف باید به رفع چالش های جامعه بیاندیشیم

مدیر حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه معالجه چالش ها و گسست ها به این معنانیست که حجم اینها خیلی بالاست یا در مقایسه با سایر کشورها خیلی بحرانی است ، تصریح کردند : وجود این چالش ها خطرزاست و در جامعه و نظام اسلامی همه باید نسبت به اینها حساس باشیم و بدون تعارف به این امور بیاندیشیم .

تجمل و تشریفات سم مهلک برای مسئولان

آیت الله اعرافی ، فاصله مردم و مسئولان و اسیر تجمل و تشریفات شدن توسط مسئولان را خطر و ضعف دوم عنوان و فرهنگ تجمل و تشریفات برای مسئولین را سم مهلک دانستند و گفتند : اگر دستگاه حاکمه ایران را با همین سعودی ها و امریکایی ها و با خیلی از کشورهای دیگر مقایسه کنیم می بینید که آنها غرق در عیاشی ها و فسادهای بی حد و حسابند ؛ اما در عین حال نباید این مقایسه ما را فریب دهد چرا که ما نظام اسلامی هستیم و مسئولانمان در همه سطوح و طبقات نباید دچار تجمل ، تشریفات و اسراف باشند و به حداقل ضروری باید اکتفا کرد.

امام جمعه میبد افزود : این امر از دیدگاه اسلام بسیار مذوم است و باید هم مردم و هم مسئولین در برنامه ریزی های خود به این موضوع توجه کنند .

فساد و اختلاس در نظام اسلامی خطر بزرگ است

آیت الله اعرافی ، فساد و اختلاس را سومین نقطه ضعف در کشور خواندند و گفت: فساد و اختلاس نباید بحث جناجی شود البته این موضوع با دستگاههای فاسد و عیاش حاکمان شیطانی دنیا اصلا قابل قیاس نیست ؛ ولی در نظام اسلامی اختلاس و فساد به ویژه جایی که صورت باند پیدا و شبکه می شود و در مراکز مهم نفوذ می کند خطر بزرگی است که باید قاطعانه آن معالجه کرد.

وی خاطرنشان کرد : چهارم ، اختلافات کشنده ای که بین جناح ها و مسئولین است و جایی که از قوانین ، مقررات و فرمان رهبری عبور کند طبعا مردم را ناامید و حساس می کند.

در مدیریت و برنامه ریزی دچار ضعف هستیم

مدیر حوزه های علمیه افزود : پنجم ، ضعف هایی که ما در مدیریت و نظامات اداری و برنامه ریزی ها داریم و علیرغم همه کارهای خوبی که شده است که رهبری هم تاکید کردند ؛ باید قدردان آن همه خدماتی بود که نظام اداری و کارکنان خدوم ما انجام می دهند و هم ضعف های برنامه ریزی را که دچار آن هستیم رفع کنیم .

دستاوردهای انقلاب در فضاهای مجازی کم شمرده می شود

رئیس جامعه المصطفی العالمیه عدم تبین درست انقلاب و حالات قبل و امروز انقلاب و دستاوردهای آن را ششمین محور از تحلیل خود در این راستا خواند و گفت : ما در قبل از انقلاب واقعا نظام وابسته به غرب بودیم که همه زندگی ما در دست بیگانه ها بود اما بعداز انقلاب با همه این فراز و فرودهایی که انقلاب داشته است همه شاخص های توسعه و پیشرفت را رقم زده و در علوم و دانش های مختلف شاخص های گوناگون رشد و توسعه ای را به دست آورده ایم که این دستاوردها در فضاهای مجازی کم شمرده می شود.

امام جمعه میبد خاطرنشان کرد : از آن طرف هم چیزهای پوشالی رژیم سرتاپا غرق در فساد و جریان های فاسد برجسته می شود.

مدیر حوزه های علمیه کشور ، فقر آشکار و نهان در جامعه را هفتمین ضعف برشمرد و اظهار داشتند : سطح زندگی قطعا نسبت به قبل بالاتر آمده اما در عین حال دچار شاخص های فقر هم هستیم که کم نیستند.

وی تاکید کرد : نباید به سرعت به اعتراض و نقد توجه کنیم.

حاشیه رویهای مسئولان سم مهلکی برای آنهاست

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ، حاشیه رویهای بی جا را نهمین محور از تحلیل خود عنوان کردند و گفتند : این که مسئول بلند پایه ای بر خلاف خطی که نظام ، انقلاب و رهبری تعیین می کنند دنبال کند و در مناظرات انتخاباتی و شرایط دیگر حرمت شکنی کند سم مهلکی است که گاهی مسئولان ما در این دام ها قرار می گیرند.

به خط اقتصاد مقاومتی توجه شود

خطیب جمعه میبد ، بی توجهی به اقتصاد مقاومتی در شرایط بحران های بین المللی را محور دهم دانست و اظهار داشت : البته خیلی از کشورها با انواع این مشکلات اقتصادی مواجه هستند ؛ اما ما در شرایطی در یک انقلاب بزرگ با این هیمنه عظیم جهانی هستیم و باید به خط اقتصاد مقاومتی توجه شود.

نا امیدسازی مردم به خاطر ندانم کاری و اشتباهات

آیت الله اعرافی ، عدم توجه به نیازهای نسل جوان از جمله در ازدواج ، مسکن ، کار و ورزش و نشاط درست اجتماعی را یازدهمین ضعف در کشور خواندند.

ایشان ناامید سازی مردم به خاطر ندانم کاریها و اشتباهات را دوازدهمین محور در تحلیل خود بیان کردند و گفتند : اینکه ما اختلاف افکنی کنیم ؛ خط قرمزهای ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی ، رهبری و ولایت که مهمترین اصل در نظام الهی است را کم بشماریم ، طبعا با مشکل مواجه خواهیم شد .

مدیر حوزه های علمیه کشور در کنار این ضعف ها تصریح کرد : ما در کنار همه این سلسله ضعف ها ، عوامل خارجی را نباید کم بشماریم.

طرح جامع غرب در جلوگیری از شکل گیری خط نو و گفتمان انقلاب در جهان

وی با اشاره به فهرست بلندی از غرض ورزی ها و کینه ورزی ها و اقداماتی که دشمنان داخلی و خارجی انجام می دهند ،گفت : غرب طرح جامعی دارد تا نگذارد گفتمان ، استقلال و انقلاب ما در جهان پا و خط نو و جدیدی متفاوت با استکبار عالم شکل بگیرد.