تشکیل شرکت تعاونی بانوان کارآفرین شهرستان میبد

در نشستی در محل سالن آمفی تئاتر فرمانداری شهرستان میبد ، شرکت تعاونی بانوان کارآفرین این شهرستان شکل گرفت.

بام میبد : صبح امروز این نشست برای تشکیل شرکت تعاونی بانوان کارآفرین با حضورفلاح فرماندار میبد ، علایی رئیس اداره کار و امور اجتماعی این شهرستان وخانم خواجه پور مشاور فرماندارمیبد در امور بانوان و خانواده برگزار شد.

در این نشست پس از ثبت نام اعضای شرکت تعاونی ، برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین از میان داوطلبان رای گیری به عمل آمد که افراد زیر به عنوان اعضای  اصلی و علی البدل  هیئت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل انتخاب شدند:

اعضای اصلی هیئت مدیره

فاطمه چوپان 40 رای
فاطمه شریف زاده  33 رای
اشرف فلاح 30 رای
طاهره سادات میرطالبی 21 رای
طیبه السادات حظیره ای 21 رای

اعضا علی البدل هیئت مدیره

نجمه اقبال 16 رای
شهناز زاده عساکره 15 رای
راضیه شرف الدینی 13 رای

بازرس اصلی

کبری خواجه پور

بازرس علی البدل

فائزه خاکسار

گفتنی است ، این شرکت تعاونی برای پیگیری تسهیلات در زمینه کارآفرینی ، برگزاری نمایشگاهها برای بانوان کارآفرین ، اختصاص محلی دائمی جهت عرضه و بازاریابی محصولات کارآفرینان وبرگزاری کارگاههای آموزش برای بازاریابی و برند سازی محصولات کارآفرینی شکل گرفته است.