سازمان میراث فرهنگی در تهران اولین نمایشگاه تخصصی سرمه دوزی را برگزار می نماید.

بام میبد : اولین نمایشگاه تخصصی سرمه دوزی در میراث فرهنگی تهران به همت معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، اداره کل صادرات و با نظارت اساتید سوزندوزی خانم ها شهین ابراهیم زاده پزشکی، مریم فامیل سماک جلالی و فاطمه سیدی برگزار می شود .

علاقمندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند از  96/11/1 لغایت 96/11/4 به آدرس تهران – خیابان آزادی -تقاطع یادگار امام -سازمان میراث فرهنگی ، ساختمان شماره 1 مراجعه فرمایند.

ساعت بازدید 9 الی 16 خواهد بود.