آموزش مهارتهای زندگی با هدف خودباوری و مثبت اندیشی برای زنان سرپرست خانوار میبدی ارائه گردید .

بام میبد : به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان میبد ؛ در این دوره آموزشی که با حضور 30 نفر از زنان سرپرست خانوار در سالن اجتماعات بهزیستی میبد برگزار شد، محمدی کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان یزد ، اظهار داشت :زنان سرپرست خانوار چند نقش را همزمان برعهده دارند و علاوه بر راهبری امور خانه و ایفای نقش مادری و پدری باید در تامین درآمد و حل و فصل امورات اعضای خانواده نیز نقش آفرینی کنند.

وی افزود: به سبب جایگاه اجتماعی زنان سرپرست خانوار مشکلات آنها باید در حوزه های مختلف ریشه ای حل شود.

این کارشناس تصریح کرد: نگاه حمایتی به تنهایی به زنان سرپرست خانوار ، مانع جدی در باروری توانمندی های آنها می باشد و برای خروج زنان سرپرست از چتر حمایتی باید مهارت آموزی در اولویت باشد.

احمدی بیان داشت : ایجاد اعتماد به نفس ،حل مساله، خودباوری ، اشتغال و مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار از برنامه های آموزشی مهم حوزه زنان و خانواده بهزیستی میبد میباشد .

گفتنی است ، این آموزش به منظور ارتقاء وضعیت روحی زنان سرپرست خانوار در رویایی با مشکلات ، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ، تصمیم گیری درست و بالا بردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار و  با هدف ایجاد خودباوری و مثبت اندیشی  در آنها صورت گرفت .