عصر امروز مسابقات طناب کشی المپیاد ورزش همگانی شهرستان میبد  با شرکت 28 تیم در محل مجتمع ورزشی تلاش برگزار شد.

بام میبد : به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد ؛  در پایان مسابقات طناب کشی المپیاد ورزش همگانی ،  تیمهای شارستان ، خورشید و محمودآباد به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.