بانوان کارگاه کاربافی در مدرسه مهدیزاده میبد روزی بدون نتیجه را در کارگاه کاربافی در انتظار دیدار معاون رئیس جمهور و استاندار یزد سپری کردند.

بام میبد : امروز در محل کارگاه کاربافی در مدرسه مهدیزاده میبد نظاره گر چهره های منتظر بانوانی بودم که با وجود داشتن مشغله کاری در خانه بنا بر انچه از آنها خواسته شده بود پای دستگاه های کاربافی خود به کار بپردازند ، در کارگاه مانده بودند و چشم به انتظار مسئولین برای آمدن به کارگاه بودند.

در این کارگاه علاوه بر دستگاه های کاربافی ، چند داستگاه زیلو بافی هم وجود دارد که بانوان با نقش انداختن بر تارو پود هایی که بر روی دستگاه سوار شده ، هم به استفاده مفید از وقت خود می پردازند و هم هنر دیرینه این دیار را را که سالیان گذشته به دست فراموشی سپرده شده بود ، از نو زنده می گردانند.

همه بانوان رشته زیلو بافی و کاربافی در این کارگاه به انتظار بودند که با دیدار استاندار و معاون محترم رئیس جمهور مشکلات خود را بر زبان بیاورند و از نبود بازاریاب در سطح شهرستان ، استان و کشور برای محصولاتشان بگویند .

می خواستند عنوان کنند که کار آنها بهترین است ، زیلوی میبد ، فرش سلامت است و….

در صدد گفتن دغدغه هایشان بودند ، اما باز به خود می گفتند ، آنها اگر برای بازدید هم بیایند ، خیلی سریع و زود می روند ، اصلا کسی نمی تواند حرفی بزند ، اما باز به این هم دلخوش کرده بودند که مسئولین کشوری هنرشان را می بینند.

گذشته از اینها و مهمتر از این ، وقتی بود که به احترام آمدن مسئولین گذاشته بودند ، اما متاسفانه مسئولین که تا نزدیکی آنجا آمده بودند و روبروی کوچه کارگاه از کاروانسرای عباسی بازدید داشتند ، به آنجا نیامدند و رفتن به هتل سنتی میبد را به آمدن به کارگاه کاربافی و زیلو بافی خانم شریف زاده واقع در مدرسه مهدیزاده ترجیح دادند.

جالب تر از آن این بود که خواسته تنها بانوی عضو شورای شهر میبد ، انسیه فلاح ، مبنی بر بازدید مسئولین از کارگاه کاربافی  که خود نیز در کنار بانوان  در کارگاه حضور داشت را به هیچ پنداشتند ، حتی به در خواست وی جهت بردن گلدان های گل به مدرسه مهدیزاده جهت مزین کردن فضا برای ورود مسئولین توجهی نشده بود .

و از آن مهمتر این بود که بانوان مسئول فرمانداری میبد در جریان بازدید معاون رئیس جمهور و استاندار یزد قرار نداشتند و به آنها اطلاع رسانی نشده بود ، بانوانی که رابط بین بانوان و مسئولین برای بیان مشکلات هستند و چشم بانوان میبدی به آنها دوخته شده است.