عصر امروز نمایشگاه خانواده موفق در مصلی آیت الله اعرافی با حضور آیت الله اعرافی امام جمعه میبد و مسئولین این شهرستان به کار خود پایان داد.

بام میبد : در مراسم اختتامیه این نمایشگاه که با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و استحکام خانواده به مدت یک هفته برگزار شده بود ؛ آیت الله اعرافی به همراه مسئولین شهرستان از غرفه ها بازدید نموده ، ضمن قدردانی از مسئولین برگزاری غرفه ها ، نسبت به فعالیتهای موسسات شرکت کننده در نمایشگاه آشنایی یافتند.