اولین دوره المپیاد ورزش‌های همگانی بانوان در شهرستان میبد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد .

بام میبد : این المپیاد با حضور 350  نفر افراد ورزش دوست در رشته های طناب زنی ، دارت ، تیراندازی با کمان برگزار شد .

افراد شرکت کننده در رشته طناب کشی 28 تیم ، داژبال 21 تیم ، ولیبال 31 تیم بودند.

این جشنواره با معرفی نفرات برتر و اهدای جوایز به آنها با حضور مسئولین به کار خود پایان داد.