معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از سید محسن فلاح رییس بهزیستی میبد در اجرای موفق طرح دانشنامه ازدواج تقدیر نمود.

طرح دانشنامه ازدواج در بهمن ماه 1395 با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور و مسئولین کشوری ، استان یزد و جمعی از مسئولین شهرستان میبد در این شهرستان  رونمایی شد.