رئیس شورای شهر میبد از برنامه ریزی طرح تفصیلی جدید برای شهرستان میبد خبر داد .

بام میبد : حجه الاسلام آقایی رئیس شورای شهر میبد در نشست خبری اعضای شورای اسلامی شهر میبد که شب گذشته برگزار شد ، روند و هدف اصلی شورای شهر را خدمت گذاری به مردم عنوان نمود و افزود : شعارهای اعضا در ایام انتخابات مشخص بوده و با توجه به آنها با سعه صدری که مردم نشان داده اند با تشکیل کمیسیون ها و کمیته های مختلفی در شهرستان و خارج از شهرستان سعی بر پیگیری و حل مشکلات مردم در حوزه های مختلف شده است .

وی با اشاره به اینکه ، شورای شهر طبق وظیفه و چارچوب خودش در حوزه های گوناگون بودجه ، کارکرد ، تخلف ، برخورد با ارباب رجوع و … وارد شده و عکس العمل نشان می دهد ، افزود : مردم متاسفانه هنوز جایگاه واقعی و هدفهای شورای شهر را به عنوان نهاد قانون گذار نمی شناسند و بیشتر آن را به عنوان نهاد اجرایی و نهادی که می تواند به شکایات مردم رسیدگی کند ، می شناسند.

آقایی تصریح نمود : شوراهای شهر در دوره های مختلف مجبور شدند در جزئیات امور شهری از معابر و آسفالت و روفت و روب گرفته تا مسائل دیگر که وظیفه شهرداری است وارد شوند و  این امر موجب شده که آنها از ترسیم اهداف عالیه ای که باید برای شهر صورت گیرد باز بمانند.

وی در ادامه به بدهی های شهرداری که حدود 5 میلیارد تومان است اشاره نمود و اظهار داشت : در پنج ماهه اول امسال بیش از 9 میلیارد تومان درآمد شهرداری بیشتر نبوده است ، ولی تا یک هفته پیش حدود 26 میلیارد تومان درآمد شهرداری برآورد شده است  ، به دلیل اینکه کمیته درآمد شهرداری با مشاوره گرفتن از مشاوران حقوقی توانست چکهای برگشتی را تبدیل به نقدینه نماید وبا پیگیری هایی که انجام خواهد شد، امیدواریم به بودجه ای که شورای قبل مصوب کرده و حدود 32 میلیارد تومان هست ، برسیم .

رئیس شورای شهر میبد افزود : در ارتباط با طرح تفصیلی شهرمیبد که چند ماهی تعطیل شده بود ، در حال حاضر هفته ای 30 الی 40 پرونده بررسی می شود و انصافا مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، میراث و معاونت استانداری همکاری خوبی در این زمینه داشتند.

وی میزان پرونده های کاربری مردم را بیش از اندازه عنوان نمود و افزود : از مشکلات جدی دیگر در طرح تفصیلی ، این بود که بعضی از پرونده ها به کمیسون ماه پنج فرستاده نمی شد و تصمیم گیری در شهر میبد انجام می گرفت که با رایزنی هایی که انجام شد ، از طریق حقوق مکتسبه ، اگر حقی در زمینه تغییر کاربری برای افراد با توجه به پولی که به شهرداری پرداختند، ایجاد شده ، اگرچه تخلف هم بوده ، از آنجا که به هر حال مردم در زمینه تغییر کاربری تقصیری نداشتند، اگر مشکل جدی نداشته با تغییر کاربری انها موافقت شده است.

آقایی در ادامه بیان نمود : درصدد هستیم با رایزنی هایی که انجام می شود طرح تفصیلی شهر میبد را مختومه کنیم و با کمک مشاوری که با میبد آشنا باشد و مهندسین شهرداری طرح خوبی به نسبت جمعیتی که وجود دارد ، برنامه ریزی کنیم .

وی در زمینه فرهنگی به برداشتن قدمهای خوبی که برداشته شده ، اشاره نمود و بیان کرد : بودجه فرهنگی سال قبل ، بودجه خوبی نبود و ما چندین برابر را هم مصوب کردیم و هم درخرج کرد سال 97، چندین برابر بودجه مصوب ، خرج خواهیم کرد.

رئیس شورای شهر میبد در ادامه در زمینه ترافیک به انجام رفوژ خیابان امام از سه راه هفت تیر تا نارین قلعه اشاره نمود.

همچنین بیان کرد: مناقصه خیابان رشید الدین و شهرک فجر بیده  هم انجام خواهد گرفت.