رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر میبد ، اساس کار اداره شهر را بر تقسیم بندی مناطق مختلف شهر عنوان نمود که متاسفانه از ابتدای کار شورا تا بحال صورت نگرفته است .

بام میبد : علیرضا آزادمنش رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر میبد و عضو کمیسیون مالی، بودجه و عمران این شورا ، در نشست خبری شورا با اشاره به این موضوع ، از عدم جایگاه واقعی شورای شهر در مجموعه شهرداری سخن گفت و افزود: در ابتدای کار شورا موضوع برنامه نویسی درمجموعه شورا مطرح گردید و نیز تاکید بر ارائه برنامه از سوی شهرداری به شورا برای اداره شهر و منطقه بندی شهر شد.

وی در ادامه بر وجود بی بر نامگی ها و عدم ارائه اطلاعات پروژه ها توسط شهرداری به شورا و لزوم تکریم ارباب رجوع اشاره نمود.

شیخ علیرضا آقایی رئیس شورای شهر میبد ؛ در ادامه جلسه موارد ذکر شده توسط رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر میبد را منوط به جایگاه شورا و ادارات دانست و افزود : شورا وظیفه اجرایی ندارد ، بلکه وظیفه نظارتی دارد ، شورای شهر تنها می تواند نظارت بر عملکرد شهرداری داشته و عمل به وظیفه خود بنا بر آنچه قانون تعیین کرده ، نماید ، اما باید گفت برخورد بد با ارباب رجوع پذیرفته نیست و افراد در صورت وجود بد رفتاری می توانند به حراست شهرداری مراجعه نمایند.

وی عمده مشکلات موجود در شهرداری را در حوزه ساختمان سازی عنوان نمود که دلیل آن یکسری مشکلات ریشه ای است .

رئیس شورای شهر میبد خاطر نشان نمود : کسی که حرمت شهردار و شورای شهر را نگه ندارد و در کار مردم سهل انگاری کند ، بعد از تذکر رو در رو ، در صورت ادامه رفتار با سرکار گذاشتن مردم و اهانت نسبت به هر شخصیتی بعد از پایان قرار داد ، جایگاهش دیگر در شهرداری نخواهد بود.

گفتنی است ، عضو کمیسیون مالی، بودجه و عمران شورای اسلامی شهر میبد در این نشست ، همچنین به لزوم اجرای مناقصات بنا بر آنچه قانون تعیین کرده و آن درج آگهی مناقصه در دو نوبت در روزنامه رسمی است ، تاکید کرد.