بيش از 90 درصدسهميه تعيین شده ميوه تنظيم بازار استان یزد جهت توزيع در ايام عيد سال 1397 ذخيره سازي شده است.

بام میبد : به نقل از  روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد  ؛ علی جهازي رئيس سازمان تعاون روستايي استان یزد بیان کرد : بنا به تصميمات ابلاغي ستاد تنظيم بازار و كميته راهبردي ميوه استان يزد تا كنون بيش از 90 درصد سهميه تعيين شده ميوه تنظيم بازار استان جهت توزيع در ايام عيد سال 1397 توسط سازمان تعاون روستايي و اتحاديه تعاون هاي توليد روستايي استان به عنوان مباشر، تامين و ذخيره سازي شده است.

 وی با بیان این مطلب گفت: با همت و تلاش مجموعه همكاران سازمان تعاون روستايي و اتحاديه تعاوني هاي توليد روستايي استان از دي ماه 1396 طي چندين مرحله بيش از 900 تن انواع پرتغال و 200 تن سيب مرغوب براي توزيع با نرخ مصوب در ايام عيد سال 1397 تامين و و در دو سردخانه مجهز در مركز استان ذخيره سازي شده است.

رئيس سازمان تعاون روستايي استان یزد ميوه ذخيره سازي شده را از نوع پرتغال والنسياي جيرفت ،تامسون شمال و سيب زرد و قرمز كوهپايه دانست و افزود: با توجه به مصوبات كميته راهبردي قرار است اين ميوه ها طبق برنامه بين ميوه فروشان معرفي شده از سوي صنف ميوه و تره بار استان، فروشگاه هاي زنجيره اي و فروشگاه هاي تعاوني مصرف كاركنان متقاضي؛ توزيع گردد.

شايان ذكر است اعضاي كميته راهبردي ميوه استان اعم از مديركل امور اقتصادي استانداري، رياست سازمان جهاد كشاورزي، نماينده سازمان صنعت معدن و تجارت ،مدير سازمان تعاون روستايي و مباشر تامين و توزيع استان به منظور حصول اطمينان از شرايط نگهداري ميوه ها از محل سردخانه ها بازديد نمودند و در جريان كامل روند تامين، ذخيره سازي و توزيع ميوه تنظيم بازار قرار گرفتند