کارشناس پیگیر برنامه های جامعه ایمن شهرستان میبد ، مهمترین چالش برنامه جامعه ایمن را عدم تعامل ادارات و انجام موازی کاری و ارائه آمارهایی متفاوت از سوانح و حوادث برشمرد.

بام میبد : به نقل از زوابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میبد ؛ محمد رضا جانب اللهی کارشناس پیگیر برنامه های جامعه ایمن شهرستان میبد در جلسه شورای سلامت این شهرستان، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای برنامه جامعه ایمن، از نبود نظامی واحد در ثبت و جمع بندی آمار حوادث در میبد انتقاد کرد و گفت: متأسفانه علیرغم اینکه سالها از اجرای برنامه های پیشگیری از حوادث در قالب کمیته جامعه ایمن در میبد می گذرد همچنان شاهد ارائه آمارهای متفاوت از سوانح و حوادث توسط دستگاههای مختلف متولی ایمنی در شهر هستیم.

وی ثبت دقیق آمار سوانح و حوادث و نقاط حادثه خیز را بعنوان اولین و مهمترین گام در جهت کاهش حوادث بخصوص حوادث ترافیکی برشمرد و گفت : شاید ارائه آمار واقعی حوادث برای برخی دستگاهها محرمانه تلقی شود و در انتشار آن، محدودیت داشته باشند ، اما ارائه آمارهای واقعی از آن چیزی که مردم ما روزانه در سطح کوچه و خیابان و مراکز درمانی شاهد آنند در جلساتی که با هدف ارتقاء سطح ایمنی در شهر و با حضور فرماندار بعنوان رئیس کمیته جامعه ایمن و بالاترین مقام سیاسی و تصمیم گیرنده و نیز ادارات و نهادهای متولی ایمنی برگزار می گردد امری ضروری است.

جانب اللهی افزود: در شرایطی که کلیه مصدومین ناشی از حوادث (بخصوص حوادث ترافیکی) برای دریافت خدمات درمانی رایگان می بایست توسط اورژانس 115 به بیمارستان منتقل شوند یا کروکی پلیس ضمیمه پرونده آنها باشد، ارائه آمارهایی متفاوت و با اختلاف زیاد، و استناد به کمترین آمارها در جلسات مرتبط با ایمنی شهر، چه توجیهی می تواند داشته باشد.

وی با اشاره به نتایج بازدید از چند شهر که در سالهای اخیر به جوامع ایمن جهانی پیوسته اند، تعامل فرماندار و معاون فرماندار با کلیه مسئولین ادارات و حضور پررنگ آنها یا نماینده تام الاختیارشان در جلسات جامعه ایمن و مداخله در تصمیم گیری های کلانِ شهر را از جمله مهمترین رمز موفقیت آنها در کاهش حوادث و آسیب ها برشمرد و گفت: این در حالی است که تا کنون سابقه ای از حضور تمام مسئولین ادارات میبد (بخصوص ادارات متولی ایمنی شهر) بر سر یک میز برای تصمیم گیری در راستای ارتقاء سطح ایمنی شهر وجود ندارد و همواره نمایندگانی از ادارات شرکت می کنند که فاقد هرگونه اختیاری در تصمیم گیری می باشند و امروز شما به عینه شاهد این رخداد هستید که اکثر غائبین جلسه را اداراتی تشکیل می دهند که متولی ایمنی جامعه هستند.

کارشناس پیگیر برنامه های جامعه ایمن شهرستان میبد به عدم برنامه های مدون کوتاه، مدت، میان مدت و بلند مدت که افقی از چند سال آینده شهرستان در حوزه ایمنی را مشخص نماید اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر، تنها در دوره مسئولیت آقای مهندس هدایی شهردار وقت میبد و فردی که خود و همسرش تجربه اجرایی برنامه جامعه ایمن در شهر اندیشه تهران را پشت سر گذاشته بودند شاهد تدوین برنامه هایی در راستای جامعه ایمن بودیم و حتی موفق شدیم گزارش اقدامات انجام شده در سالهای گذشته را در قالب شش شاخص از هفت شاخص سازمان جهانی بهداشت در پیوستن به جوامع ایمن جهانی تهیه نمائیم ، اما در شرایطی که ابلاغ ریاست راهبری کمیته جامعه ایمن میبد برای وی صادر شده بود و در تدارک رایزنی با شورای سیاست گذاری جامعه ایمن کشور در دعوت از نمایندگانی از سازمانهای جهانی جهت حضور در میبد بود، شورای اسلامی شهر میبد بدون تضمین ادامه برنامه توسط منتخبین بعدی، تصمیم به عزل ایشان گرفتند.

 جانب اللهی در پایان ابراز امیدواری کرد در سال آینده شاهد فعال شدن مجدد دبیرخانه کمیته جامعه ایمن و اقدام مفید و مؤثر فرماندار شهرستان بعنوان ریاست این کمیته در معرفی آن به ادارات، نهادها و سازمانهای مختلف باشیم.