نمایشگاه های عرضه توانمندی هنرمندان و فعالین در حوزه اشتغال خانگی در اماکن تاریخی میبد در ایام نوروز در رونق دادن به این مکانها سهم چشمگیری دارند ، اما متاسفانه در دیگر ایام سال توجهی به این موضوع نمی گردد.

بام میبد : چند سالی است که دایر نمودن نمایشگاه های صنایع دستی و تولیدات مشاغل خانگی در ایام نوروز در اماکن تاریخی شهرستان میبد با پیگیری صاحبان این مشاغل و مسئولین دنبال می شود ، اما ای کاش در دیگر ایام سال نیز با انتخاب یک مکان تاریخی در هر هفته و در یک روز به خصوص از هفته چنین برنامه ای در جهت حمایت از تولیدات و مشاغل خانگی اجرا می شد.

راه اندازی نمایشگاه در اماکن تاریخی می تواند مردم را به بهانه خرید به سمت بازدید از این اماکن نیز بکشاند و می توان همزمان با استفاده از پتانسیل های گردشگری و همچنین صنایع دستی و مشاغل خانگی ، به طور کارشناسی شده ، به ایجاد درآمد زایی برای شهر پرداخت.

اما متاسفانه در همین ایام نوروز نیز که سعی و اهتمام مسئولین شهرستان ، شناساندن مکان های گردشگری و تاریخی شهرستان به همگان است ، آنچه باعث رونق این مکان ها در این ایام است ، چندان مورد توجه مسئولین قرار نمی گیرد .

گذشته از آن کسانی که در حوزه مشاغل خانگی مشغول هستند ، انتظار این را دارند که اگر مسئولین گذرشان به محلهای تاریخی می افتد ، با اندک عنایتی ، جویای این باشند ، که چگونه  و به چه صورت ، یک فرد که فرقی نمی کند زن یا مرد باشد ، با کمترین امکانات توانسته است با ایده خود به کار و هنری که در نمایشگاه ها عرضه می کند ، بپردازد.

البته گفتنی است که در حال حاضر بیشتر ، خانمهای خانه دار در حوزه مشاغل خانگی مشغول هستند و با برنامه ریزی زندگی و کار خود را به هم پیوند داده و محصولاتی را تولید می نمایند که قابل رقابت با محصولات عرضه شده در بازار هم می باشد.

محصولاتی که هر چند در حوزه مشاغل خانگی تولید می شود ، می تواند با حمایت مسئولین و با هم اندیشی و ارائه راهنمایی هایی به ارائه دهندگان این محصولات و دادن راهکار و گذاشتن دوره های آموزشی برای آنها ، به برند نیز تبدیل شود.

اما مسئولین ما در روزی که به نام شهرستان نامگذاری می شود ، تنها تدارک مجلسی به نام تجلیل از فرهیختگان را می بینند و در کنار آن ، برنامه ای برای بازدید از محلهای گردشگری می گذارند ، بدون آنکه توجه داشته باشند ، چه چیزهایی می تواند و می شود باعث رونق این اماکن شود و حتی فراموش می کنند اماکن گردشگری میبد تنها منحصر به نارین قلعه ، کاروانسرای شاه عباسی ، کبوتر خانه ، یخچال میبد و آسیاب آبی بیده که امسال با برنامه تدارک دیده شده در آن ، مورد توجه قرار گرفته ،  نیست .

در گو شه و کنار میبد محلهای گردشگری است که با بازسازی می تواند مورد استفاده مفید قرار گیرد ، همچنین می توان محل های گردشگری را با پرداخت هزینه ای کمتر در اختیار صاحبان مشاغل خانگی قرار داد ، چون شخصی که اقدام به تولید محصول در محیط خانه خود می کند ، هیچ موقع نمی تواند توان پرداخت یک میلیون تومان اجاره مکان برای 13 روز عید را داشته باشد ، گرچه که این مبلغ نیز به 800 هزار تومان کاهش یابد.

یک فعال در حوزه مشاغل خانگی می تواند به جای این هزینه های بالا برای پرداخت اجاره مکان برای عرضه محصولات خود ، به ارائه کار با کیفیت بهتری روی آورد و این  جز با حمایت مسئولین محقق نمی گردد.