دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک میبد بر هم افزایی مراکز تحقیقاتی کشور و استفاده بهینه از ظرفیتهای این مراکز تاکید نمود.

بام میبد : به نقل از روابط عمومی دانشگاه میبد ، دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فن آوری ضمن بازدید  از بخشهای مختلف مرکز تحقیقات ژنتیک میبد در نشستی با حضور دکتر عفتی مدیرکل بهزیستی استان ، دکتر کلانتری رییس دانشگاه میبد و کارکنان این مرکز بر هم افزایی مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه های پژوهشی و استفاده بهینه از ظرفیتهای مراکز ؛ بخصوص در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی تاکید نمود.

وی فعالیتهای انجام شده در این مرکز را ستود و گفت این مرکز توانایی آن را دارد که با همکاری سایر مراکز بخصوص در زمینه شناسایی و پالایش بیماریهای ژنتیکی در سطح ملی مطرح شود.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری برای اولین قدم پیشنهاد داد بین این مرکز که وابسته به سازمان بهزیستی کشور است با مرکز تحقیقات ژنتیک کشور تفاهم نامه همکاری امضا شود.