مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد : در برنامه ای 10 ساله ، سطح زیر کشت گیاهان با ثابت نگه داشتن میزان تولید کنونی ، به 10 درصد کاهش خواهد یافت.

بام میبد : یدالله جواد پور مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در حاشیه برگزاری جشنواره گل محمدی در شهرک صنعتی جهان آباد میبد با عنوان اینکه توجه به گیاهان کم آبخواه در استان یزد یکی از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی است ، بیان کرد : ما به دلیل وضعیت کمبود آبی که داریم ، نمی توانیم مانند استانهای دیگر کشت هایی را داشته باشیم که پرآب خواه باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد یکی از برنامه های خاص جهاد کشاورزی را توسعه گلخانه ها ذکر کرد و در ادامه گفت : در گلخانه ها ما می توانیم با کاهش 10 درصدی سطح زیر کشت ، ده برایری سطح زیر کشت را انجام دهیم و عملکرد خودمان را نیز در جای خود نگه داریم ، همچنین میزان مصرف آب را نیز به شدت پایین بیاوریم .

وی تصریح نمود : کاشت کیاهان دارویی از همان مواردی است که ما می توانیم به عنوان مثال ترکیبی از گیاهان دارویی مانند زعفران و گل محمدی را که هردو هم از گیاهان کم آب خواه هستند ، یکی از آنها در فصل بهار و دیگری را در فصل زمستان داشته باشیم .

جواد پور با اشاره به اینکه از برنامه های جهاد کشاورزی کاشت گل محمد در نواحی خنک  مانند ییلاق ها است با توجه به دوره رشد طولانی تری که در آنجا دارد ، افزود : گل محمدی تقریبا یک سوم گیاهان دیگر به آب احتیاج دارد و طالب هوایی چون هوای فصل بهار است و در این فصل از سال، ما می توانیم آن بهره و عملکردی که می خواهیم با کمترین مصرف آب از  کاشت این گل داشته باشیم .