اجرای پایلوت طرح غربالگری شنوایی کودکان ۳ تا ۵ سال مهدهای کودک در میبد

طرح غربالگری شنوایی کودکان ۳ تا ۵ سال جهت کودکان تحت پوشش مهدهای کودک بهزیستی میبد بصورت پایلوت درحال اجرا می باشد.

بام میبد : به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی میبد ؛  سید محسن فلاح رئیس اداره  بهزیستی میبد با اعلام این خبر افزود : در اجرای طرح غربالگری شنوایی 300 کودک مهد کودک تحت پوشش قرار گرفتند.

فلاح تعیین وضعیت شنوایی ،تعیین نوع ، مقدار و شکل افت شنوایی در هر دو گوش ،تعیین معلولیت ها یا اثرات تخریبی احتمالی یا حتمی ناشی از افت شنوایی، تعیین عوامل خطر و نیاز به بررسی و کنترل احتمال بروز افتهای شنوایی دیر آغاز یا پیش رونده، تعیین نیاز و کاندید بودن برای وسایل کمک حسی ( مثل سمعک، وسایل کمک شنوایی، کاشت حلزون و…)، ارجاع جهت ارزیابی های دقیق و بیشتر و ارائه مشاوره های مناسب شرایط بومی و فرهنگی به خانواده ها و ارائه توصیه های لازم را از جمله اهداف عمومی طرح برشمرد.

سید محسن فلاح شناسایی مواردی که در غربال اولیه یا بدو تولد از حلقه پیگیری مفقود شده اند و شناسایی افت های شنوایی دیر آغاز که می توانند بر رشد زبان و موفقیت در مدرسه تأثیر بگذارند را نیز از جمله اهداف اصلی اجرای طرح غربالگری شنوایی عنوان کرد.

وی با تصریح اینکه برنامه ملی غربالگری شنوایی در نوزادان و شیر خواران نیز در حال حاضر با همکاری بیمارستان امام جعفر صادق (ع) اجرا می شود، خاطرنشان کرد: در سال قبل نزدیک به 1500 نوزاد و شیرخوار مورد سنجش شنوایی قرار گرفته اند .

وی طرح غربالگری شنوایی کودکان 3 تا 5 سال را مکمل برنامه غربالگری شنوایی در نوزادان و شیر خواران ذکر نمود و گفت: هدف از اجرای این طرح شناسایی ، تشخیص و درمان به موقع کودکان دارای مشکلات شنوایی می باشد که در نهایت پیشگیری از معلولیت شنوایی و کم شنوایی کودکان را در پی دارد.