برگزاری نشست هیئت مدیره شرکت تعاونی بانوان میبد با مسئولین بسیج سازندگی این شهرستان

مسئولین بسیج سازندگی شهرستان میبد در نشستی در خصوص حمایت ها و همکاریهایی که این نهاد می تواند از شرکت تعاونی بانوان داشته باشد ، با اعضای هیئت مدیره این شرکت هم اندیشی نمودند.

بام میبد : این نشست که با حضور مسئولین بسیج سازندگی شهرستان میبد ، مسئول وب سایت کوریچ و چند نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی بانوان این شهرستان در محل بسیج سازندگی صورت گرفت ، در ارتباط با چگونگی فروش محصولات ، برندسازی ، بسته بندی محصولات ، ایجاد صندوق قزض الحسنه برای شرکت و زمینه سازی برای سوددهی شرکت و نیز فروش مجازی به هم اندیشی و مشورت پرداخته شد.

در پایان نیز مسئولین جهاد سازندگی شهرستان میبد ، قول همکاری با شرکت تعاونی بانوان در این زمینه ها  در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی ، با مشارکت اعضای شرکت تعاونی دادند.

گفتنی است شرکت تعاونی بانوان میبد با عنوان “نسیم بهار خاتون”در دی ماه سال 1396 با عضویت افراد کارآفرین و شاغل در حوزه مشاغل خانگی و مشاغل فراگیر برای پیگیری تسهیلات در زمینه کارآفرینی ، برگزاری نمایشگاهها برای بانوان کارآفرین ، اختصاص محلی دائمی جهت عرضه و بازاریابی محصولات کارآفرینان وبرگزاری کارگاههای آموزش برای بازاریابی و برند سازی محصولات کارآفرینی شکل گرفته است.