عملکرد ضعیف روابط عمومی ها در تعامل با رسانه ها

روابط عمومی ها عملکردی بسیار ضعیف در تعامل با رسانه ها دارند که متاسفانه تا به حال به این امر به صورتی جدی پرداخته نشده است.

بام میبد : مسئولین روابط عمومی ها در سطح ادارات ، نهادها ، سازمان ها ، دانشگاه ها و ارگانها جایگاه ویژه ای دارند و با توجه به وظیفه ای که دارند نقش پل ارتباطی را بین جایی که در آن مشغول به کار هستند و مردم و رسانه ها ، به عهده دارند.

مهمترین وظیفه روابط عمومی ها نیز اطلاع رسانی برنامه ها و عملکرد اداره و سازمان متبوع خود و همچنین منتقل نمودن شکایات و پیشنهادات مردمی به مسئولین آن سازمان و اداره است .

رسانه ها باید اخبار و رویدادهای یک اداره ، ارگان ، نهاد و سازمان را از طریق روابط عمومی آنها پیگیری نمایند و در تعاملی دو سویه با آنها باشند ، اما متاسفانه کمتر این امر صورت می گیرد.

مسئولین روابط عمومی ها گاهی به علت چند شغله بودن از کار اصلی خود دور می مانند و گاهی نیز دانش لازم را نسبت به کارشان ندارند و متاسفانه کمتر نظارتی نسبت به کار آنها صورت می گیرد و به عبارتی وظیفه ای تعریف شده ای را در محل خدمت خود ندارند.

رسانه ها عمدتا در برخورد با روابط عمومی ها با مشکلاتی مواجه هستند ، روابط عمومی ها با عدم به روز بودنشان ، شاید از تعداد رسانه های یک شهرستان اطلاع نداشته باشند ، در هنگام برگزاری همایش ها و نشست ها ، نام رسانه های شهرشان را نمی دانند تا اطلاع رسانی نمایند ، وقتی نشست خبری برگزار می کنند ، معلوم نیست در راستای دعوت از رسانه ها چه هدفی را دنبال می کنند و در پی جه ارزشی در دعوت خود از رسانه ها هستند و…

چه خوب است اندکی به عملکرد روابط عمومی ها و تعیین محدوده وظایفشان توجه شود تا رسانه ها نیز به صورتی که باید اخبار و گزارش های آنها را پوشش دهند ، چرا که اداره و سازمان ناگزیر برای ارائه گزارش عملکرد خود به رسانه ها نیاز دارد و اگر گزارش عملکرد ، با انتخاب گزینشی رسانه ها انجام می گیرد ، رسانه ها را در ارتباط با خودشان دچار دوگانگی می نمایند، زیرا یک رسانه اولین هدفش بودن پل ارتباطی بین مسئولین و مردم است و این پل ارتباطی بودن با ارائه عملکرد و برنامه های یک سازمان و نهاد برای مردم و انتقال شکایات مردمی به آنها تحقق می پذیرد ، اما در پی گزینشی انتخاب کردن رسانه ها ، رسانه از این هدف خود دور می ماند.

البته باید خاطرنشان کرد ، گزینشی انتخاب کردن رسانه ها واقعا اجحاف است در حق آنها ، زیرا رسانه ها به ویژه یک رسانه شخصی بیشتر با هدف ایجاد یک کار فرهنگی و نیز اطلاع رسانی و ایفای نقش پل ارتباطی بودن بین مردم شهرش و مسئولین پایه گذاری می شود و تداوم کارش نیز به خصوص در زمان حال با صرف هزینه هایی امکان پذیر است و اگر یک رسانه نتواند ارتباط خوبی با مسئولین ادارات و ارگانها برقرار کند از هدف اصلی خود دور می ماند ، زیرا ناگزیر است برای تداوم کارش و برای این که بتواند به در آمد زایی برسد در رسانه خود به موضوعاتی بپردازد که او را از هدف اصلی اش دور می کند.

البته گفته می شود رسانه باید به امر تحلیل و نقد وقایع روی آورد ، که باید گفت اگر رسانه در ارتباط با مسئولین شهر از طریق روابط عمومی ها نباشد و در نشست های خبری آنها حضور نداشته باشد ، نقدی منصفانه نیز نمی تواند ارائه نماید و حاصل نقد و تحلیل آن خواهد بود که گاهی واقعیت ها را به زیر سوال می برد.

امید است که اندکی به جایگاه واقعی روابط عمومی ها و لزوم تعامل داشتن روابط عمومی با رسانه ها و تقویت اطلاع رسانی از طریق آنها توجه شود.