در نشستی در فرمانداری میبد ، در خصوص احداث ساختمان جدید تأمین اجتماعی میبد و توسعه درمانگاه پلی کلینیک این اداره بحث و تصمیم‌گیری شد.

بام میبد : به  نقل از  روابط عمومی فرمانداری میبد، در این نشست که با حضور نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار میبد و مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد؛ فرماندار میبد اظهار نمود : ارائه خدمات در تامین اجتماعی به افراد که بخش عظیمی از جامعه را در بردارد؛ نیازمند فضای مناسب اداری و درمانی است.

حسین فلاح افزود: به تعویق افتادن احداث ساختمان اداری و پلی کلینیک این اداره قابل توجیه نیست و باید هرچه سریع‌تر این دو پروژه به سرانجام برسد.