پزشک میبدی بار دیگر به عنوان بازرس کل سازمان نظام پزشکی کشور انتخاب شد.

بام میبد : دکتر کمال بیکی با رای اعنماد مجدد نمایندگان پزشکان سراسر کشور ، بار دیگر بازرس کل سازمان نظام پزشکی کشور شد .

در آستانه روز پزشک این موفقیت را به جامعه پزشکی استان و شهرستان میبد تبریک می گوییم.