معاون سیاسی ، امنیتی اجتماعی فرماندار میبد ، تاکید بر جدی گرفتن جوانان و اهمیت دادن به آنها ، با توجه به اینکه جوانان قشری پویا ، پرانرژی و بازوی توانمند جامعه هستند ، نمود .

بام میبد : علیرضا ابوالحسنی معاون سیاسی ، امنیتی اجتماعی فرماندار میبد ، در چهارمین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع ازدواج که در فرمانداری میبد برگزار شد ، عنوان نمود : سبک زندگی نوین بر مسائل و جوانب زندگی به خصوص نسل جوان جامعه اثر گذاشته است ، همچنین عصر ارتباطات ، تغییرات نظام خانواده و تفاوت نسل ها ازدواج را از حال سنتی و رسمی بیرون آورده است .

وی در ادامه وظیفه اصلی ستاد ساماندهی امور جوانان و مسئولین را ایجاد پویایی در قشر جوان و افزایش نشاط اجتماعی خواند که لازم است ادارات و ارگانها هر کدام در توان خود به آن بپردازند.

معاون سیاسی ، امنیتی اجتماعی فرماندار میبد همچنین با اشاره به اینکه ، جوانان قشری پویا ، پرانرژی ، بازوی توانمند جامعه و قطب محرک نظام اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و تشکیلاتی جامعه هستند ، اوقات فراغت ، پویایی ، ازدواج و اشتغال جوانان را از موارد مختص به آنها شمرد که باید به آن پرداخته شود.