در جلسه شورای مسکن مهر بر تسریع در جهت صدور پایان کار واحدهای مسکن مهر تاکید شد.

بام میبد : صبح امروز در جلسه شورای مسکن که با حضور فرزین خادمی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد ، مسئولین اداره راه و شهرسازی ، شهرداری میبد و دیگر مسئولین در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ، ضمن طرح مشکلات و مسائل مسکن مهر، مقرر گردید ، هیئت تسویه آماده سازی سندها را پیگیری نماید.

همچنین با همکاری اداره راه و شهرسازی با شهرداری صورت مجلس تفکیکی از ثبت اسناد و نقشه برخط ارائه شود و نیز شهرداری در جهت صدور پایان کار واحدهای مسکن مهر تسریع نماید.

گفتنی است ، بررسی پیگیری حقوقی سه مورد باقیمانده اسکان توسط بانک مسکن از برنامه هایی بود که مقرر گردید در جلسه بعدی شورای مسکن اعلام نتایج شود.