رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميبد با اشاره به حضور چهار شركت تعاوني برتر از اين شهرستان در بين تعاوني هاي برتر استان يزد گفت: ميبد بعد از مركز استان، بيشترين سهم تعاوني هاي برتر استان را به خود اختصاص داده است.

بام میبد : به نقل از  روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میبد، سيد‌ احمد علائي با اعلام اين خبر افزود: در سيزدهمين جشنواره تجليل از تعاوني هاي برتر استان كه با حضور شركت هاي تعاوني سراسر استان در 20 رشته تخصصي برگزار شد، در نهايت 24 تعاوني با داوري‌هاي انجام شده به عنوان تعاوني‌هاي برتر استان انتخاب شدند كه چهار تعاوني از ميبد در جمع تعاوني‌هاي برتر استان قرار گرفتند و از اين حيث بعد از مركز استان بيشترين سهم تعاوني هاي برتر، متعلق به ميبد است.

وي در خصوص جايگاه شركت هاي تعاوني در شهرستان ميبد گفت: در اين شهرستان 473 تعاوني در حوزه هاي مختلف فعاليت دارند كه در جشنواره هاي گذشته نيز به عنوان تعاوني هاي برتر استان شناخته شده اند و در اين دوره از جشنواره شركت تعاوني نرگس پليمر، شركت تعاوني دهياري‌های ميبد، شركت تعاوني درب و پنجره سازان و شركت تعاوني آموزشی و آزمون فن‌گستر به عنوان تعاوني‌هاي برتر استان انتخاب و از آنها تجليل خواهد شد.

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميبد ضمن تبريك هفته تعاون، با اشاره به جايگاه ويژه تعاوني ها در اقتصاد كشور عنوان كرد: تعاوني‌ها به عنوان نهادهاي اجتماعي، يکي از راه‌هاي کوچک‌کردن و چابک‌سازی دولت محسوب مي‌شوند و تشكيل تعاوني هاي متنوع در شهرستان‌ها، بويژه شکل‌گيري تعاوني‌ها جهت انجام بخشی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی موجب کوچک‌سازي و بهره وري بهتر دولت خواهد شد.

وي با اشاره به تشكيل اولين شركت تعاوني سفال و سراميك ميبد و اولين شركت تعاوني بانوان اين شهرستان در سال گذشته خاطر نشان كرد: در سال 96 اولين تعاوني تأمين نياز سفال و سراميك شهرستان ميبد جهت رونق‌بخشي صنايع دستي شهرستان تشکيل شد؛ همچنين به منظور ارج نهادن به خدمات شايسته بانوان كارآفرين ميبد و استفاده از توان بانواني كه با حداقل امكانات، قدم در راه كارآفريني و ايجاد اشتغال گذاشته اند و به منظور استفاده از ظرفيت خوبي که در ميان بانوان ميبدي وجود دارد، شرکت تعاوني بانوان کارآفرین ميبد نيز تشکيل شد.

علايي از پيگيري تشكيل تعاوني توسعه و عمران شهرستان ميبد در سال گذشته خبر داد و افزود: تعاوني‌هاي توسعه و عمران شهرستاني، گزينه‌ي مناسبي براي جلوگيري از فعاليت‌هایي است که امکان رانت در آنها وجود دارد، زیرا منافع حاصل از آن به اعضای این تعاونی‌ها كه كليه ساكنين و شاغلين شهرستان را شامل مي شود باز می‌گردد و به ‌نوعی کل جمعیت شهرستان از این ظرفيت بهره‌مند می‌شوند نه یک قشري خاص، چراكه عضویت در این تعاونی برای کلیه ساکنین و شاغلین شهرستان آزاد و بلامانع است.

وي افزود: ارائه خدماتي از قبيل لوله‌کشي آب روستايي، مسکن روستايي، راه‌سازي روستايي و خدمات عمران شهری و فعاليت هايي از اين دست از جمله خدماتي است که با شکل‌گيري درست تعاوني‌هاي توسعه و عمران می‌تواند از دوش دولت برداشته و به تعاوني‌ها سپرده شود و سود حاصل از آن به تمام اعضاء تعلق گيرد.

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميبد هدف اصلي تشكيل شركت تعاوني توسعه عمران را استفاده از منابع خرد مردم و توسعه منابع و ظرفيت هاي شهروندان عنوان و خاطر نشان كرد: استفاده از منابع خُرد مردمي و توسعه به معناي جامع کلمه از اهداف عمده طرح تعاوني توسعه و عمران شهرستاني است که بايد از تمام ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل افراد در اين حوزه بهره برد و با جمع‌آوري سرمايه‌هاي اندک مردم، در فعاليت‌هاي ارزشمند توسعه و عمراني شهرستان سرمايه‌گذاري کرد.

علايي با اشاره به تبعيض هايي كه در حوزه وصول ماليات شركت هاي تعاوني با ساير بخش هاي اقتصادي وجود دارد و موجب نارضايتي اين شركت ها گرديده، افزود: ظرفیت قانونی تخفيف ماليات تعاوني‌ها، در برخي از موارد با علي‌الرأس كردن مالیات شرکت‌های تعاونی، از بین می‌رود كه نه تنها اين مورد نارضايتي هايي را به دنبال داشته بلكه تبعيض هايي كه بين شركت هاي تعاوني با ساير شركت ها بويژه واحدهاي صنفي و اشخاص حقوقي فعال در سطح شهرستان و ديگر شهرستان هاي استان آنهم با شرايط مشابه توليد و ارائه خدمات در شناسايي و وصول ماليات صورت مي گيرد كه بيشترين نمونه آن به ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از شركت هاي تعاوني بر مي گردد.

وي با اشاره به اينكه اين تبعيض ها فرياد شركت هاي تعاوني ميبد را درآورده خاطر نشان كرد: در برخي از موارد تعاوني هايي با شرايط مشابه واحدهاي فعال شهرستان ميبد در ساير شهرستان هاي استان مشاهده شده كه ماليات كمتري پرداخت مي كنند يا به كل از پرداخت آن معاف شده اند كه اين نيز نوعي بي عدالتي در حق شركت هاي تعاوني ميبد محسوب مي شود كه شايسته است دستگاه هاي ذيربط اقدام به رفع اين مشكل و در صورت لزوم تصويت قوانين مرتبط با اين امر و مساعدت بيشتر اداره امور مالياتي با شركت هاي تعاوني صورت گيرد تا شاهد رشد و توسعه بيش از پيش شركت هاي تعاوني ميبد، با سابقه خوبي كه فعاليت آنها در استان و كشور دارد، باشيم.