برگزاری عزاداری در امامزاده سید صدر الدین قنبر میبد در شب ماه محرم / اشعار شب اول مراسم شاه حسن شاه حسین / ویدئو

در شب ماه محرم ، اولین شب از عزاداری مردم محب اهل بیت در امامزاده سید صدر الدین قنبر همراه با مراسم شاه حسن شاه حسین برگزار شد.

بام میبد : در هر شب از دهه اول ماه محرم در امامزاده سید صدر الدین قنبر میبد ، در ابتدا هیئت های عزاداری محله بشنیغان به عزاداری می پردازند ، بعد از آن با تشکیل هیئت متحدین ، مراسم شاه حسن شاه حسین برگزار می شود .

هیئت متحدین متشکل از هیئت های محلات میبد بالا ، کوچُک ، حسینیه کرم و بشنیغان می باشد.

گفتنی است که هیئت های میبد بالا ، کوچُک و حسینیه کرم بعد از اتمام عزاداری در محلاتشان به سوی سید امامزاده سید صدر الدین قنبر به راه می افتند و در طول مسیر اشعاری که هر شب از دهه اول ماه محرم متفاوت از شبهای دیگر است را همانطور که دست بر سینه می زنند ، می خوانند.

هیئت های عزاداری بشنیغان نیز از محل امامزاده تا محلی که به دروازه بشنیغان معروف است ، به استقبال آنها می روند و سپس اشعار را در جواب می گویند تا به  امامزاده می رسند .

در امامزاده نیز مراسم “شاه حسن شاه حسین” و نخل گردانی را برگزار می کنند.