معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار میبد ، اجرای پنج ساله طرح صد در صدی آب منطقه ای و خاموشی 60 روزه چاه های کشاورزی را ، از مصوبات جلسه مدیریت منابع آب عنوان نمود.

فرزین خادمی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار میبد در حاشیه برگزاری جلسه مدیریت منابع آب  که در محل فرمانداری میبد برگزار شد ، طی ارائه گزارشی از نشست برگزار شده ، هوشمند سازی چاه های آب را  از  مصوبات این نشست اعلام نمود و افزود : در این نشست مقرر گردید تا با همکاری شرکت آب منطقه ای و همینطور کشاورزان ،  کنتور هوشمد برای چاه های کشاورزی نصب شود.

 معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار میبد ، در ادامه به تعطیلی خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی از طریق جهاد کشاورزی از مصوبات دیگر اشاره نمود و بیان داشت : با توجه به افت شدید سطح آب در دشت یزد -اردکان ، خاموشی 60 روزه چاه های کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت : در این نشست ، همچنین توضیحاتی در ارتباط با افت شدید سطح  آب دشت و اجرای طرح پنج ساله صد در صدی آب منطقه ای ارائه شد.

گفتنی است ،در طرح صد در صدی آب منطقه ای ، مصرف آب به مدت پنج سال به میزان ، 50 درصد در بخش کشاورزی ، 30 در صد در بخش صنعت و 20 در صد جهت آب شرب صورت می گیرد.