اشعاری که هیئت متحدین سید صدر الدین قنبر در شب پنجم عزاداری خود در مراسم شاه حسن شاه حسین می خوانند:

هر محرم در نجف این ناله ها سر می زند (۲)
حضرت زهرا شكایت نزد حیدر می برد
كشته فرزند مرا شمر لعین در كربلا (۲)
آه واویلا سكینه دست بر سر می زند