اجرای طرح اکو کمپ و پلاژهای شهری توریستی از برنامه های نامزد پیشنهادی شورای شهر میبد

علیرضا پاک گوهر دکتری آمار در زمینه استنباط  به عنوان یکی از نامزدهای سکانداری شهرداری میبد ، برنامه های خود به اعضای شورای شهر نمود .

بام میبد : به دنبال انتخاب دوباره شهردار برای شهرستان میبد توسط اعضای شورای شهر این شهرستان به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ، علیرضا پاک گوهر دکتری آمار در زمینه استنباط  به عنوان یکی از نامزدهای سکانداری شهرداری میبد ،  پس از ارائه برنامه های خود به اعضای شورای شهر در نشستی با خبرنگاران میبد به بیان سوابق و برنامه های خود پرداخت.

پاک گوهر پاک در حوزه ترافیک سابقه کار تخصصی دارد و عضو شوراهای تخصصی کشور در این حوزه می باشد.

آسیب شناسی اجتماعی و مطالعات اجتماعی جزء برنامه های مطالعاتی این نامزد مسئول شهرداری میبد هست و در این ارتباط آسیب شناسی پرونده های طلاق و مهاجرت را در میبد اجرا نموده است و گفتنی است که  طرح او در حوزه طلاق به عنوان طرح منتخب کشوری انتخاب شد.

وی همچنین در سال 1385 به عنوان محقق نمونه کشوری انتخاب شده است ، پژوهش متعدد انجام داده است و مقالات متعدد نوشته است ، طرح مطالعاتی زوج و فرد که در 1383 در تهران اجرا گردیده است ، نیز متعلق به مطالعات انجام شده  اوست .

پاک گوهر سابقه اجرایی در شهرداری اصفهان نیز داشته است ، مشاور در حوزه ترافیک در سطح کشور هم بوده است.

این نامزد ، آسفالت را  39 درصد اولویت شهروندان میبدی را طی نیاز سنجی که به عمل آورده ، اعلام نمود و افزود : حدود 13 درصد از اولویتها به فضای سبز ارتباط داشته ، 12 درصد هم به روشنایی معابر، 17 درصد هم به رفت و روب کوه ها و جمع آوری زباله مربوط بوده است.

وی وضعیت منابع درآمدی میبد را با توجه به روند اجرای قانون ارزش افزوده بهتر از گذشته عنوان نمود ، اما بیان کرد ، منابع مالی شهرستان در مجموع محدود می باشد.

پاک گوهر از برنامه های خود به ایجاد بازارچه مشاغل خانگی در سطح محلات و همچنین اجرای طرح اکو کمپ و کلاژهای شهری توریستی به جای بومگردی های شهری و روستایی و تفکیک زباله از مبدا از طریق تعامل با مردم اشاره نمود.

از جمله شعار های علیرضا پاک گوهر به عنوان نامزد شورای شهر میبد این است :
نگوییم میراث فرهنگی میبد ، بگوییم میبد میراث فرهنگی ایران
نگوییم شهروند مطالبه گر بگوییم شهروند مسئول