اباذر غفوری بارجین نامزد از نامزدهای پیشنهادی شورای شهر میبد برای تصدی پست شهردار این شهر با ارائه برنامه های خود ، اولویت و هدف اصلی خود را تکریم ارباب رجوع و جهانی شدن فرهنگ و صنایع دستی میبد عنوان نمود.

بام میبد : اباذر غفوری بارجین کارشناس معماری و کارشناس ارشد شهرسازی و دارنده گواهینامه فنی حرفه ای در رشته های نقشه کشی ساختمان ، نقشه برداری و نرم افزار اتوکد می باشد.

وی همچنین دارنده پروانه اشتغال به کار پایه 3 نظام مهندسی ، دارنده گواهینامه آموزش طراحی شهر و منظر ، طراحی مبلمان شهری ، طراحی پارک و فضای سبز ، نرم افزار شبیه سازی ترافیک ، احیاء بافت فرسوده شهری ، نرم افزارهای کاربردی رایانه می باشد و نیز مهارت در طراحی بناها و فضاهای متناسب با معماری اسلامی طراحی داشته و طراحی بیش از 15 مورد اصلاح تقاطع ، طراحی بیش از 6 سال نظارت بر پروژه های مرمتی سازمان بهسازی و نوسازی شهر اردکان و ادامه همکاری ، طراحی بش از 3 سال نظارت بر مرکز معاینه شهر اردکان و ادامه همکاری را در پرونده کاری خود دارد .

غفوری بارجین مسائل شهرداری ها را مشابه هم می داند که باید به صورت روتین انجام دهند و برخی هم ابلاغیه از استان هست که شهرداری ها ملزم به انجام آن هستند .

وی معتقد است ، اما هدف اصلی را شهرداری تعیین می کند که هدف کلی داشته باشد و آن هدف کلی با برنامه ریزی برنامه ای جامع و راهبردی پیگیری شود.

هدف اصلی این نامزد برای سکانداری شهرداری ، موضوع جهانی شدن فرهنگ و صنایع دستی میبد می باشد و راهکار او در این زمینه به خصوص در مورد زیلو که یکی از برندهای بسیار مهم شهرستان میبد است ، انجام دستورالعمل هایی است که شهر میبد را ، شهر جهانی زیلو می سازد و بعد از ثبت جهانی نیز ارائه برنامه هایی در ارتباط با بافت زیلو ، آموزش بافت زیلو ، ارائه تسهیلات برای ایجاد کارگاه های زیلو و زمینه سازی برای افزایش فروش زیلو می باشد.