محمد رضا حسابی پیشکسوت فرهنگی ، کاسب خوشنام و اولین کتابفروش میبد در سن 89 سالگی درگذشت.

بام میبد : محمد رضا حسابی متولد سال 1308 ، اولین کتابفروشی شهرستان میبد را در سال 1348 دایر نمود.

وی با روحیه ای خستگی ناپذیر تا سال 1395 به کار خود در کتابفروشی با فروش روزنامه و مجلات ادامه داد و در حال حاضر نیز این کتابفروشی با 4 شعبه در میبد و اردکان توسط  پسرش عبدالحسین حسابی و نیز نوه اش فعال می باشد.

مرحوم محمد رضا حسابی صبح امروز 13 آبان دار فانی را وداع گفت.

بام میبد درگذشت این پیشکسوت فرهنگی ، کاسب خوشنام و اولین کتابفروش میبد را به خانواده محترم ایشان تسلیت می گوید.

روحش شاد و یادش گرامی باد.