انسیه فلاح عضو شورای شهر میبد در پیامی از زحمات محمود اسد زاده فیروزآبادی شهر میبد قدر دانی نمود و انتخاب محمد رضا نصیری پور را به عنوان سرپرست شهرداری میبد تبریک گفت.

متن پیام انسیه فلاح عضو شورای شهر میبد به این شرح است : 

به نام خدای مهربان

جناب آقای مهندس محمدرضا نصیری پور
کارکنان ارجمند شهرداری میبد
و مردم شریف میبد

با سلام

در ابتدا لازم می بینم از تلاش های بی وقفه جناب آقای محمود اسدزاده که حدود یکسال شهرداری میبد را مدیریت نمودند، مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام نمایم و سلامت و توفیقات الهی را برای ایشان از خدا خواهانم.

جناب آقای مهندس نصیری پور گرامی!

از اینکه سرپرستی شهرداری میبد را با آگاهی کامل از مشقت های آن پذیرفته اید، بسیار قدردان و سپاسگزار شما هستم. امید که انتظارات مردم شریف میبد را در حوزه مدیریت شهری، آنچنان که توانمندی و شایستگی های جوانی شما اقتضاء می نماید، در جهت خیر و خوبی و بهبودی هرچه بیشتر به پیش برانید.
و همچنین اینجانب به عنوان عضوی از شورای اسلامی شهر میبد، پشتیبان رفتار و تصمیمات و پروژه های کارشناسی و برنامه ریزی شده ی جناب عالی خواهم ماند تا به یاری و حمایت دیگر اعضا، بتوانید چون گذشته موفق بدرخشید.

از کارکنان ارجمند شهرداری میبد و مردم شریف این دیار که از این حسن انتخاب استقبال نمودند، تشکر می کنم و می خواهم که شما بزرگوار را که از خانواده ی ارجمند خود شهرداری میبد برگزیده شده اید، حمایت و همکاری جدی بنمایند و این انتظار را یقینا برآورده خواهند نمود.

در پایان مراتب تبریک خود را به جناب عالی، مردم شریف میبد و کارکنان ارجمند شهرداری، نسبت به این حسن انتخاب، اعلام می نمایم و از درگاه باری تعالی، تندرستی و توفیقات روزافزون شما را در مسیر خدمت به مردم، خواهانم.

انسیه فلاح
۲۵ آبان ۱۳۹۷