زیلو حیاتی تازه یافته و در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و با طنازی و دلربایی جایگاه خود را در ایران و جهان باز می یابد و پیش می رود.

به گزارش میبد آدینه ، متن پیام آیت الله اعرافی به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

زیلو هم نماد اقتصاد درون زا و بومی و مقاوم و هم نشانی از ذوق سرشار هنری است و همزمان صنعتی تاریخی و پاک و حکایت گر فرهنگی اصیل و ناب و بازتاب سنت های شکیبایی و آفرینش گری و نازک اندیشی و عجین با مسجد و محراب و نماز و معنویت است و نام آن با ایران و میبد گره خورده است.

این صنعت دستی و میراث تاریخی اما روزگاری به طاق نسیان سپرده و به کنج عزلت افکنده شد و زیر چرخ های ماشین تجدد له شد و نفس های آخر می کشید تا آن که مردانی سختکوش ارج و قدر آن را باز شناختند و به بازسازی و بازآفرینی آن برخاستند و مزایای بی شمار آن را فریاد زدند و جلوه گری هوشمندانه و هنرپرورانه آن در حسینیه امام خمینی قدس سره این حرکت را قوت و شتاب بخشید و اینک زیلو حیاتی تازه یافته و در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و با طنازی و دلربایی جایگاه خود را در ایران و جهان باز میابد و پیش می رود.

از صنف زیلو بافان و هنر آفرینان زیلوی میبد تا مسئولان ارجمند میبد و استان و کشور و همه کسانی که در این نهضت و پیشرفت نقش داشته اند صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم مسیر بازگشت به صنعت دستی و میراث فرهنگی و تولید داخلی و پاک در شهر و استان و کشورمان استمرار یابد و شکوفاتر شود و انتظار می رود این حرکت و چرخه تولید تا مصرف با رویکرد علمی و هنری و اقتصادی تکمیل شود و مورد عنایت و حمایت بیشتر مسئولان ارجمند قرار گیرد .

علی رضا اعرافی