شهرداران استان تهران با هدف دست یافتن به سلسله موضوعات آموزشی در زمینه احیاء نمود بافتهای تاریخی از شهر تاریخی میبد بازدید کردند.

یزد- ایرنا: به گزارش ایرنا معاون مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد روز چهارشنبه در حاشیه این بازدید به خبرنگار ایرنا گفت : مهمترین هدف این بازدید در ارتباط با برنامه های آموزشی است که سازمان شهرداری ها و دهیاری های برای شهرداران کشور تعریف کرده است.
محمد حسن هدایی با اشاره به اینکه در سال 97 این سومین سفر شهرداران استان تهران به استان ها و شهرهای دیگر می باشد ، افزود : مکانیزه بودن ، پیاده محور و بهسازی بافت های تاریخی و قدیمی دراستان یزد از دلایلی بود که شهرداران تهران را ترغیب نمود تا به استان یزد سفر کنند.
وی برگزاری همایش هم اندیشی بین شهرداران تهران و شهرداران استان یزد با حضور معاونین امورعمرانی این دو استان را دلیل دیگر این سفر و بازدید عنوان نمود.
36 شهردار از 42 شهرداری استان تهران در بازدید از شهر میبد از شرکت تعاونی زیلو فافان و اماکن تاریخی نارین قلعه ، مجموعه شاه عباسی و بازارچه صنایع دستی میبد دیدن کردند و با دیگر صنایع دستی این شهرستان مانند کاربافی و سفال و سرامیک آشنا شدند.
بازدیدکنندگان ضمن تحسین فضای تاریخی وصنایع دستی میبد اشاره نمودند که متاسفانه با وجود اینکه ثبت جهانی زیلو اتفاق مهمی در کشور است ، به نظر می رسد آنطور که باید در اقصا نقاط کشور افراد زیادی از آن با خبر نشده اند و این امر به ضعف درعدم معرفی آثار ثبت شده در زمینه های فرهنگی، تاریخی و صنایع دستی این شهر بر می گردد.
آنها همچنین توجه بهتر به مبلمان شهرمیبد و المان گذاری متناسب با پیشینه این شهرستان را در راستای شناساندن آثار باستانی و صنایع دستی آن توصیه نمودند .
اردکان و یزد از دیگر شهرهای مورد بازدید شهرداران استان تهران بود.