علیرضا پاک گوهر سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز میبد در پیامی به مناسبت ثبت جهانی زیلو میبد عنوان نمود : با ثبت جهانی زیلو، برگ پرافتخار دیگری در کتاب افتخارات شهر تاریخی میبد شهر میراث فرهنگی ایران ورق خورد.

بام میبد : در ادامه متن پیام  دکتر علیرضا پاک گوهر سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز میبد آمده است :

اینجانب، به ثمر رسیدن این افتخار را تبریک و از همت و تلاش یکایک شهروندان، هنرمندان، هنرپروران و مسوولان سپاسگزاری می‌کنم که فرمود لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق.

و نیز تا آنجا که می دانم فرمانداری و میراث فرهنگی و شهرداری و سایر نهادهای متولی اراده کرده اند تا همه پتانسیل‌های شهر را ثبت و رصد کنند و شناسنامه تاریخی هرکدام را تهیه نمایند تا گام بزرگ جهانی شدن بافت یکپارچه تاریخی-فرهنگی میبد نیز طی شود که این مهم به اهتمام و اتحاد شدنی است.

دانشگاه های میبد نیز در حیطه وظایف خود گام‌های متقن و روشنی برداشته اند.

دانشگاه پیام نور نیز یکی از دانشگاه هایی است که با ارائه رشته کارشناسی هنر توانسته است با بهره گیری از استادان صاحب سبک و تجربه دانشجویان خوبی را پرورش دهد.

دانشگاه پیام نور میبد ارائه کننده بعضی از رشته های دانشگاهی است که در بین دانشگاه های پیام نور استان یزد منحصر به فرد هستند و عبارتند از:
1- کارشناسی فرش
2- کارشناسی کتابت و نگارگری
3-کارشناسی هنر اسلامی
4-کارشناسی نقاشی
5-کارشناسی ارتباط تصویری

از هنرمندان و هنردوستان دعوت می‌شود تا گره بر نبوغ ایرانی زده و ریسمان هنر را در تار و پود تاریخ و جغرافیای این آب و خاک به نقش زیبای نام میبد 7000 ساله بافند.

به راستی که میراث زیبای عشق به آب و خاک کشور آنگاه که به زیور زیبای ایمان و تقوی مزین می شود نگاره ای می شود که چشمه سارش مساجدی است که نیاکان ما به رسم اطاعت و آداب عبادت پیشانی بر زمین آن ساییده اند.

علیرضا پاک گوهر
سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز میبد