معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد گفت: با هماهنگی نماینده های فرمانداری ، مرکز بهداشت ، اتاق اصناف و اماکن، آرایشگاه های زنانه میبد بازرسی خواهند شد.

یزد- ایرنا: علیرضا ابوالحسنی روز چهارشنبه در نشست ساماندهی آرایشگاه های زنانه افزود: در این گشت نظارتی که توسط بانوان ادارات یاد شده صورت خواهد گرفت ، آرایشگاه های زنانه که مورد خواست آرایشگران نیز است، ساماندهی می شوند.
وی با اشاره به لزوم ارائه آموزش های لازم و به روز برای آرایشگاه های زنانه گفت : آرایشگرها خود نیز با همکاری هم می توانند بهترین ساماندهی در ارتباط با عملکرد مثبت آرایشگاه های زنانه در میبد داشته باشند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد نیز در حاشیه این نشست با اشاره به اینکه برای تشکیل اتحادیه باید 50 دسته همگن وجود داشته باشد گفت : حدود 150 آرایشگاه زنانه در میبد شناسایی شدند و پیش بینی می شود که بودن آرایشگاه های بدون پروانه حدود 200 مورد باشد.
حجت الله خلیلی افزود : بر این اساس در این نشست مصوب شد که اتحادیه آرایشگاه های زنانه از مردانه به صورت مستقل فعالیت داشته باشد تا با انجام روند امور توسط بانوان شاهد عملکرد بهتری باشیم.
وی بررسی موضوع پرداخت مالیات با حضور نماینده دارایی در نشست، ارائه آموزشهای لازم جهت آرایشگاه ها ، لزوم گرفتن مجوز از اماکن برای برگزاری همایش درزمینه آرایشگری و افزایش نرخ به صورت قانونی و بر اساس آنالیز نرخهای آرایشگری را از مواردی عنوان نمود که در نشست ساماندهی آرایشگاه های زنانه مورد بررسی قرار گرفت.
مسئول صمت شهرستان میبد تصریح نمود: آنچه در این نشست مصوب شد و اهمیت ویژه دارد ایجاد گشت نظارتی از آرایشگاه ها با حضور بانوان برای برخورد با آرایشگاه های بدون پروانه ، عدم رعایت مسائل بهداشتی و تخلفات صنفی است.
وی گفت : دلیل عمده وجود آرایشگاه های بدون پروانه ، ایجاد آرایشگاه در خانه ها است که به علت عدم داشتن شرایط لازم به گرفتن مجوز کسب روی نمی آورند با وجودی که سعی شده است شرایط برای گرفتن پروانه کسب آرایشگری با وجود نیازی که بانوان دارند تسهیل شود.
در شهرستان میبد 90 آرایشگاه زنانه مجوز فعالیت دارند و صدور مجوز40 آرایشگاه دیگر نیز در دست اقدام است.