هنرآموزان کلاس فن بیان با حضور والدین ، مسئولین و مردم در جشن پایان دوره خود شرکت کرده و هنر خود در اجرا را نشان دادند.

بام میبد : دبیر انجمن فن بیان و گویندگی و مجری گری میبد در این ارتباط با اشاره به اینکه کلاس فن بیان و مجری گری چند سالی است در فرهنگسرای میبد برگزار می شود ، گفت : این کلاس در چهار دوره بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان برگزار می شود که استقبال از این کلاس در فصل تابستان بیش از سایر دوره ها است.
محمد حسین دهقانی آمارهنرجویان در دوره تابستان 90 نفر و در سایر دوره ها حدود 40 نفر عنوان نمود و افزود : شرکت کنندگان کلاس فن بیان ، گویندگی و مجری گری با تدریس مژگان دستجردی رئیس انجمن فن بیان و گویندگی و مجری گری میبد که این انجمن را تشکیل داده است به توانمندی هایی در اجرا دست یافته اند به صورتی که افرادی نظیر هانیه سادات دهقانی ، زهرا دهقانی ، اکرم سادات طباطبایی و سارا رجبی در مسابقات ایران مجری نیز مقام آورده اند و مجریان توانایی نیز خروجی این کلاس هستند که در سطح شهر میبد و استان یزد در مراسم های گوناگون به اجرا می پردازند.
وی هدف اصلی کلاس را تقویت فن بیان شرکت کنندگان ذکرکرد و به جشن پایان هر دوره نیز اشاره نمود که شرکت کنندگان در کلاس در حضور جمعی از والدین ، مسئولین ومردم به نشان دادن توانمندی کسب شده خود در نتیجه آموزش ها و انجام کار عملی می پردازند.
مسئول بسیج هنرمندان نیزگفت : در شهرستان میبد 10 انجمن فعال ادبیات داستانی ، خوشنویسی ، صنایع دستی ، نمایش ، فیلم ، سرود و موسیقی و… وجود دارد که از این انجمن ها همه آنها با توجه به فصول سال فعال می باشند.
علیرضا افخمی شکل گیری انجمن فن بیان را از سال 93 عنوان کرد و افزود : با توجه به اینکه آموزش اساس همه امور است ، سعی شده است کلاسهای آموزشی با موضوعات و درسطوح مختلف برگزار شود و در کنار آن نیز به انجام کارهای جمعی نظیر برپا کردن نمایشگاه ، برگزاری جلسه های نقد و بررسی ، حمایت از انجام فعالیت های نمایشی و… صورت گرفته است.