دوره آموزشی طرح غربالگری شنوایی در میبد برگزار شد

دوره آموزشی طرح غربالگری شنوایی ویژه مدیران مهد های کودک بهزیستی میبد در اداره بهزیستی میبد برگزار شد.

بام میبد : به نقل از روابط عمومی بهزیستی میبد ، فاطمه ابو طالب دخت کارشناس مسئول پیشگیری از معلولیتهای بهزیستی استان یزد گفت: مهد های کودک با توجه به اینکه از بطن خانواده بزرگ بهزیستی بوده و از خود جامعه میباشد در بسیاری از اقدامات توانسته اند همراه بهزیستی بوده و در این اقدام مهم و حساس یار و یاور ما در اجرای این طرح باشند.

وی با بیان اینکه توانایی شنیدن پایه و اساس یادگیری کودکان است، گفت: متاسفانه بسیاری از مشکلات شنوایی فقط با انجام آزمایشات دقیق شنوایی قابل تشخیص هستند و والدین نمی توانند آن را شناسایی کنند.

ابوطالب دخت کم شنوایی و ناشنوایی کودکان را منجر به اختلال در رشد زبان و یادگیری کودکان دانست و گفت: این کودکان در مدرسه و مهارتهای اجتماع با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند.

وی با بیان اینکه شنوایی همیشه در معرض خطر است، بر ضرورت ارزیابی شنوایی کودکان در فواصل زمان مناسب تاکید کرد و گفت: با ارزیابی شنوایی کودکان در صورت وجود اختلال شنوایی مشکل پیش آمده سریعا شناسایی و درمان و مداخله شروع می گردد.

کارشناس مسئول پیشگیری از معلولیتهای بهزیستی شروع سنین پیش دبستانی را همراه با شیوع بعضی از بیماریهای عفونی گوش و ضربه ها بسیار بالا دانست و گفت: این عوامل منجر به ایجاد کم شنوایی شده اما به صورت ظاهری مشخص نیست و نیاز به ارزیابی دقیق می باشد.

وی افزود: در طرح غربالگری شنوایی کودکان 3تا5سال، شنوایی کودک مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت وجود اختلال جهت درمان به مراکز درمای معرفی می گردد.