رئیس انجمن مشاوره ایران گفت : الگوی سهم گذاری از آموزه های قرآنی است که بر اساس آن انسان که مخلوق خداست وظیفه دارد از هرآنچه به او داده شده برای رشد و ارتقای وجود خودش سهم بگذارد.

بام میبد : به نقل از ایرنا- یزد دکترمعصومه اسمعیلی رئیس انجمن مشاوره ایران چهارشنبه شب در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره که در سال اندیشه فرمانداری میبد برگزارشد ، با اشاره به اینکه به دنبال این سهم گذاری انسان می تواند یک فرد رشد یافته باشد ، افزود: انسان رشد یافته کسی است که بتواند سهم بیشتری بگذارد وعلی رغم اینکه جهان انسان را سهم گیر تربیت می کند به آن صورت که انسان مدام چیزی به دست می آورد بدون اینکه چیزی از خود ارائه دهد ، انسان باید چیزی که در اختیار دارد  با دیگران به اشتراک بگذارد.

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی همچنین اظهارداشت : سهم گذاری با مفهوم بخشندگی که انسان چیزها را که متعلق به خود می داند و با دادن به دیگران انتظار دارد دیگران هم به او چیزی دهند ، تفاوت عمده دارد چون درسهم گذاری بخششی در کار نیست بلکه انسان فرد دهنده یک چیزیا انجام دهند یک کار منتی بر دیگران نمی تواند داشته باشد چون آن چه داده و یا آنچه انجام می دهد را وظیفه خود می داند.

وی تصریح کرد: خدا از آنچه به انسان داده از توان و نعمت ، خواسته است که انسان آن را توزیع کند که اگر توزیع نشود انسان وظیفه خودش را انجام نداده و آن چیز رشد پیدا نمی کند.

اسمعیلی که خود با مطالعه ای که در قرآن داشته توانسته است این بحث را از قرآن استخراج نماید و در حوزه روابط فردی و آرمان خانوادگی استفاده کند ، گفت : انسان می تواند با مطالعه قرآن وگرفتن بهره  هایی از این کتاب آسمانی در عمل از آنها استفاده کند.

رئیس انجمن مشاوره ایران در ادامه گفت : تاثیر این مبحث در جاهایی که استفاده شده مطلوب و همراه با ایجاد آرامش در زندگی افراد بوده است چون چرخه ارتباط انسان با دیگران  اگربا بخشش و انتظار جبران کردن از طرف دیگران همراه باشد تخریب می شود.

همچنین رئیس اداره بهزیستی میبد گفت: رویکرد سازمان مرکزی جذب مشاوران کارآمد و آشنایی مردم با مشاوره است که چند سال اخیر رویکرد مردم نسبت به مشاوره بهتر شده است.

سید محسن فلاح افزود: در حوزه آسیب های اجتماعی نظیر طلاق و اعتیاد و تحصیل علم گاهی نیاز است افراد به مشاوران مراجعه کنند.

وی بیان کرد: مردم با وجود مشکل خانوادگی به مشاوره و معالجه روح و روان خود کمتر از معالجه جسم شان می پردازند، در حالیکه معالجه روح و روان گاهی به مراتب اهمیت بیشتری دارد.

هم اکنون 30 مشاور در سه مرکز مشاوره میبد به نام های مرکز مشاوره ضیایی ، اردیبهشت و گلشن راز فعالیت دارند.

مرکز مشاوره گلشن راز برگزار کننده این دوره آموزشی با بیش از ۱۵ مشاور مجرب و عضو هیئت علمی دانشگاه در زمینه های خانواده درمانی،زوج درمانی،مشاوره کودک و نوجوان ،مشاوره تحصیلی،درمان اختلالات  و درمانهای فردی (اضطراب،افسردگی،وسواس و…) مشغول به فعالتت است.

مرکز مشاوره گلشن راز با مدیریت منیره غفاری به عنوان اولین مرکز مشاوره در حوزه بخش خصوصی در میبد و مجری برگزاری کارگاههای تخصصی ویژه مشاوران و روانشناسان جهت ارتقا سطح دانش و عملکرد آنها با حضور اساتید برجسته دانشگاه علامه و … با اداره بهزیستی میبد همکاری می نماید.