خبرنگار جبهه مقاومت، ایستادگی و ولایت مداری را شاخصه این جبهه دانست و گفت: محور مقاومت در قوی ترین شرایط خود بسر می برد.

یزد-ایرنا: حسن شمشادی یکشنبه، شب در نخستین همایش پژواک جبهه مقاومت میبد در چهلمین سال پیروزی انقلاب افزود : با ورق زدن همه چهل سال انقلاب ، ورق ورق آن حرف برای سخن گفتن دارد اما هشت ساله دفاع مقدس نمود ظاهری و علمی بیشتری داشت.

خبرنگار جبهه مقاومت تصریح کرد :هشت ساله دوم انقلاب سخن از نبرد در شام و جنگ در سوریه و در کشوری که یک هزار و چهارصد کیلومتر از ما دوراست می گوید اما برگ زرینی در محور مقاومت است.

وی یادآور شد: وقتی جنگ سوریه شروع شد همه گفتند انقلاب سوریه و آنقدر هجمه ها زیاد بود که همه باور کردند مردم سوریه انقلاب کرده اند.

وی افزود : مشاهدات عینی با بمباران تبلیغاتی تفاوت داشت ، تبلیغات به قدری زیاد بود که همه نخبگان ، سیاسیون ، رجال ، سخنوران و تحصیلکرده ها و تاثیر گذارندگان هجمه ها را باور کرده بودند.

وی یادآور شد : گفته می شود سوریه به ما چه ، ما مشکلات خود را داریم اما هرکس در این نظام وظیفه ای دارد و حتی بعضی بیشتر از وظیفه شان کار انجام می دهند.

وی افزود : آنها ایستادند تا حرم بایستد ، افتادند تا حرم بماند، سر دادند و مثله شدند و به این صورت مدافعان حرم که عموما بومی و مقیم در سوریه بودند شکل گرفت و به مرور جمعیت بیشتری به آنها پیوست.