بام میبد : مردم شهرستان میبد حضور با شکوه و پر عظمت و با اقتدار خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در زیر بارش باران رحمت الهی به نمایش گذاشتند.

بام میبد : مردم شهرستان میبد حضور با شکوه و پر عظمت و با اقتدار خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در زیر بارش باران رحمت الهی به نمایش گذاشتند.