آتش سوزی در یک واحد تجاری در میبد توسط نیروهای آتش نشانی مهار شد.

بام میبد : مسئول آتش نشانی میبد ، با ارائه توضیحاتی درمورد آتش سوزی در یک واحد تجاری روبروی مصلی آیت الله اعرافی که بعد از پایان راهپیمایی و تجمع مردم در مکان مصلی آتش گرفتن این ساختمان مشاهده شد با ارائه توضیحاتی گفت : ساختمانی که آتش سوزی در آن رخ داده یک شیرینی فروشی با سه طبقه است و آتش سوزی در طبقه سوم آن روی داده است .

محمد جواد بحری افزود: در طبقه دوم این ساختمان که کارگاه شیرینی فروشی است ، مجهز به فر می باشد که دودکش آن در محل ساختمان از طبقه دوم به سمت بالا یعنی طبقه سوم و بعد به پشت بام متصل شده است.

وی عامل آتش سوزی را انباشته شدن شانه ها و جعبه های تخم مرغ و سایر ضایعات درطبقه سوم برشمرد که به دنبال مجاورت و جسبیدن به لوله بخاری آتش سوزی اتفاق افتاد.

مسئول آتش نشانی میبد با اشاره به اینکه بررسی خسارات وارد آمده به این واحد تجاری ادامه دارد ، تصریح کرد: با توجه به اینکه نیروهای آتش نشانی در همان لحظه اول یعنی 11 و 40 دقیقه به محض اطلاع به محل رسیدند ، این آتش سوزی مهار شد و خوشبختانه خسارات چندانی نداشته است.