مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ماتسویی قهرمانی بانوان استان یزد که روز جمعه با شرکت 100 ورزشکار در سه گروه سنی نونهالان ، نوجوانان و جوانان در باشگاه شهدای میبد برگزار شد، عصر امروز با قهرمانی تیم میزبان یافت.

به نقل از ایرنا – یزد مسئول هیئت کاراته شهرستان میبد گفت: ورزشکاران هر رده سنی در 6 وزن با هم رقابت کردند.

احمدعلی ابوالحسنی افزود: هیات کاراته بانوان از سال 1368 در میبد راه اندازی شد و هم اکنون فعالیت های خوبی دارد که می توان به شیهان اعظم موحدی نماینده سبک کیوکوشین ماتسویی دارنده کمربند دان 5 داوری درجه یک ملی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: همچنین پنج باشگاه کاراته بانوان با پوشش 250 تا 300 ورزشکار و نیز پنج داور خانم در میبد فعالیت دارد که نشان دهنده پیشرفت ورزش بانوان در رشته کاراته است.

وی همچنین به سنسی عاطفه امیرحسینی اشاره کرد که دارای رتبه دان 3 مربی باشگاه های ابوالفضلی و تلاش است.

این مسابقات با مشخص شدن نفرات برتر هر دوزن درسه رده  به پایان رسید.

گفتنی است مدال آوران مسابقات استانی کاراته سبک کیوکوشین ماتسویی به مربیگریه شیهان اعظم موحدی وسنسی عاطفه امیرحسینی از شهرستان میبد و مدال آوران یزدی این مشابقه به مربیگری شیهان هما حمید خواه،سنسی فاطمه جمالی،سنسی اکرم سلیمیان،سنسی آزاده پروین به شرح زیر می باشند:

 دررده ی سنی نونهالان در وزن (20-) ستایش حسین بیگی از یزد ،  زهراالسادات میرمحمدی  و زهره برزگر مقامهای اول تا سوم را کسب کرد.

در وزن (۲۵-) نیلوفرالسادات میرزابابایی ، نرجس شیخی و به طورمشترک ریحانه فلاح از میبد  و بیتا کاظمی از یزد به ترتیب اول تا سوم شدند.

در وزن (30-) فاطمه خسروی از یزد ، فاطمه دهقان نیری و به طور مشترک فرناز موتاب از میبد و بهار حاجی زاده ازیزد به ترتیب حائز مقامهای اول تا سوم گردیدند.

در وزن (35-) فرزانه رضوانی ، یاسمن فلاح و فاطمه کارگرمقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

همچنین در وزن (40-) زینب حسن پور از میبد مقام اول را کسب کرد ، آناهیتا ابوالحسنی  از میبد و مریم محسن الحسنی  از یزد به ظور مشترک دوم شدند و نیز عطیه السادات امامی و فرناز فاضل به ترتیب حائز مقام های اول تا سوم گردیدند.  

در وزن (40+) نیز فاطمه مهرابی فر، مقام اول را به دست آورد.

دررده ی سنی خردسالان نیز دروزن (30-) زهرا قاسم زاده از میبد ، زینب پوربابائیان از میبد  و به طور مشترک  ثنا دهقانی از میبد و فریبا دهقانی از یزد به ترتیب اول تا سوم شدند .

 همچنین در وزن (35-) فاطمه قاسم زاده  از میبد ، هانیه صندوق ساز از یزد و به طور مشترک نرگس علیزاده و هانیه السادات نقیبی زاده از میبد به ترتیب حائز مقام های اول تا سوم شد.

در وزن (40-) یاسمن رضایی از یزد ، پریسا فلاح از میبد و به طور مشترک مهدیه السادات موسوی و مبینا آقا عسکری مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

در وزن (45-) پرستو صفاریان از یزد ، فاطمه فلاح عبدالرسول از میبد و به طور مشترک  ثناهاتفی از میبد و نازنین فاطمه اصغری از یزد اول تا سوم شدند.

در وزن (50-) نازنین مقیمی از یزد ، شیدا دهقان از یزد و فاطمه السادات امامی از میبد و در وزن (50+) نیز  الهام شفیعی از میبد ، فاطمه زارعی علی از میبد و به طور مشترک مطهره مجرک و حنانه زارعی مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

همچنین در رده ی سنی نوجوانان در وزن (45-) زینب زارعی از میبد ، فاطمه بیشه از یزد و به طور مشترک  نسترن حاجی از میبد و نگین شادکام اول تا سوم شدند.

در وزن (50-) هم منصوره اسلامی از میبد ، مبینا خالومحمدی از میبد و آرزو عسکری از یزد و نیز دروزن (55-) مهلا جعفری از یزد ، فاطمه زارعشاهی از میبد و به طور مشترک فاطمه حیدری از میبد و حدیث توکلی از یزد به ترتیب  مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

در وزن (60-) بهاره سعید نیا از میبد ، مهلا بیک از یزد و به طور مشترک هانیه اقبالیان و ریحانه ذبیحی از میبد به ترتیبد اول تا سوم شدند.

در وزن (60+) نیز فاطمه برزگری از میبد ، زهرا زارع از میبد و فاطمه میرمحمدی از یزد به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.