فرهنگ سازیِ “جمع آوری پسماند شهری و تفکیک آن” به همت شرکت وحدت گستر میبد به دانش آموزان مدارس میبد آموزش داده شد.

بام میبد : مهدی آیت مدیر شرکت وحدت گستر میبد  در این ارتباط گفت : باور داریم که آموزش چهره به چهره به دانش آموزان، می تواند یاور خوبی در خدمات شهری و بویژه جمع آوری مطلوب تر پسماند شهری، کمک شایانی بنماید.

وی افزود : این شرکت بنا به آنچه که در توان خود داشته تاکنون در این مسیر قدم نهاده است؛ ولی امکانات و پشتوانه مالی شرکت برای این امر بسیار محدود است؛ ولی خدا را شاکریم که تاکنون توانسته ایم با همکاری برخی مدارس شهر، این امر را به نحو مطلوبی به انجام برسانیم.

آیت اظهار امیدواری کرد : کمیسیون فرهنگی شورای شهر میبد، روابط عمومی شهرداری میبد و آموزش و پرورش شهرستان، ما را در این امر یاری برسانند تا گستره این آموزش و فرهنگ سازی در کلیه مدارس شهرستان، به انجام برسانیم.

وی در ادامه از مهندس محمود زارعشاهی که در مسیر آموزش همراهی و همکاری داشته اند و نیز کلیه مدیران و کادر اجرایی مدارسی که در امر آموزش به دانش آموزان همکاری کرده اند و همچنین از مدیرکارخانه بازیافت کارتن سازی میلاد تشکرو قدردانی کرد.

گفتنی است  در راستای فرهنگ سازی در زمینه جمع آوری زباله و تفکیک آن از اول مهرماه سال ۹۷، شرکت وحدت گستر آموزش در تعدادی از مهد کودک ها، دبستان ها و  دبیرستان ها را شروع کرده  است.

همچنین درکنار آموزش، برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر، برنامه بازدید از کارخانه بازیافت کارتن میلاد میبد نیز از طرف شرکت خدماتی وحدت گستر هماهنگی و اجراشد.

آموزش، زمینه باورمندی و فرهنگ سازی برای تعامل بیشتر شهرداری و شهروندان را فراهم می سازد.