در نشست بررسی مسائل صنف میوه و تره بار مسائل مرتبط به این صنف مانند سد معبر وساماندهی دست فروشان مورد بررسی قرار گرفت.

بام میبد : رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت میبد روز چهارشنبه در این نشست که در محل این اداره برگزار شد ، گفت : از مسائلی که در ارتباط با صنوف مختلف میباشد مسئله سد معبر مورد توجه است و نقض حقوق شهروندان و به خطر انداختن سلامت روانی و اجتماعی آنها را به دنبال دارد.

حجت الله خلیلی با اشاره به اینکه  وظیفه مدیریت شهری شناخت تخلف ها و مهمتر از آن آموزش به شهروندان و ایجاد حس مسئولیت در شهروندان است ، افزود : سد معبرچهره ای نازیبا از شهر را نشان می دهد وبا اختلال در عبور و مرور شهروندان و ایجاد خطربرای آنها همراه است.

وی در ادامه ساماندهی دست فروشان را ضروری شمرد .

عضو شورای شهر میبد نیزبه مشخص کردن چهار نقطه در شهر برای ساماندهی دست فروشان تحت عنوان بازارچه روزاشاره کرد و گفت : هر کدام از این محل ها نباید از حداقل 3 هزار مترمربع کمتر باشد همچنین به فراهم کردن تجهیزات لازم مانند آب ، برق و سرویس حمل و نقل برای آنها توجه شود.

محمد رضا هدایی گفت : در خصوص سد معبر لازم است در ابتدا در راستای رافت اسلامی با تعیین نوبت  به متخلفان  اخطار داده شود و در صورت عدم رعایت به صورت جدی برخورد شود.

رئیس پلیس راهور میبد هم مسائل مربوط به سد معبر را مربوط به قدیمی بودن بافت شهردانست و گفت : جریمه کردن دست فروشان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی به مصلحت نبوده و مشکلی را حل نمی کند از طرفی ساماندهی آنها نیز دشوار است چون عده ای از آنها بومی میبد نبوده و با آمدن  از شهرهای دیگر در میبد به دست فروشی می پردازند.

سرهنگ دوم محمد حسین دهقانی با اشاره به عدم وجود پایانه در میبد افزود : متاسفانه مواردی که ممنوع است ، خودمان در شهر میبد اجازه به انجام آن می دهیم که به دنبال آن زمینه ای برای ایجاد سد معبر فراهم می شود.

عضو دیگر شورای شهر میبد به بی انصافی و جسارت کاملی که بعضی از مغازه داران در رعایت نکردن سد معبر دارند اشاره کرد.

انسیه فلاح تصریح کرد: توان قوی نیروهای انتظامی با همکاری نیروهای اجرایی می تواند معضل سد معبر را مرتفع کند.

همچنین  در این نشست با ارائه نظرات و پیشنهاداتی که شد آموزش در زمینه ایجاد سد معبر ، به راه انداختن گشت های نظارتی متشکل از نیروی انتظامی ، شهرداری  و اماکن ، صادر کردن کارت برای فعالیت دست فروشان ، در نظر گرفتن مکان هایی برای ساماندهی دست فروشان و دادن پروانه کسب با در نظر گرفتن متراژ مناسب برای راه اندازی کسب و کار مصوب شد.

منبع : www.irna.ir/yazd