فرماندار میبد با ستودن همراهی صنعتگران و اصناف میبد گفت: عشق و نگاه مثبتی که میبدی ها و به ویژه صنعتگران و اصناف میبد دارند آنها را زبانزد و برجسته کرده است.

بام میبد : حسین فلاح روز پنجشنبه  دراجلاس عمومی اتاق اصناف میبد که در رستوران زیتون برگزار شد ، خوش انصافی را از ویژگی های خاص مردم میبد برشمرد که از قدیم تا به حال به آن معروف بوده و هستند.

وی در ادامه گفت : همه ما به نوعی فقط گوینده هستیم و کمتر به آنچه خود از مستحبات دینی و باید و نباید ها می گوییم عمل می کنیم و رفتارهای اجتماعی ما زیاد تحت تاثیر اعتقادات و اذکار دینی نیست.

فلاح یادآورشد : باید به نوعی داشته های گذشته آباء و اجداد خود را احیاء کنیم ، داشته هایی که با نوع دوستی همراه بود.

فرماندارمیبد درادامه اظهار داشت : افتادن اتفاق های خوب در مجموعه ای انگیزه دهنده به انجام اموری در راستای پیشرفت کار آن مجموعه است.

وی تصریح کرد: نظام اداری که به گونه ای شرایط را برای مردم دشوار می کند ، می تواند با تغییر نگاه و فراهم کردن شرایط مناسب تسهیل کارمردم را مورد توجه قراردهد.

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت نیزضمن برشمردن وظایف و ضوابط اتحادیه ها گفت : کسبه میبد با انصاف هستند و با انصافی که دارند باید سعی کنند به رعایت قانون ، انصاف بیشتر و تعامل داشتن با مردم عنایت ویژه ای داشته باشند.

شهرستان میبد 22 اتحادیه صنفی دارد که سه هزار و 600 واحد صنفی را در بر می گیرد.

این شهرستان بعد از مرکز استان بیشترین واحد صنفی را دارد.

منبع : www.irna.ir/yazd